Koncesionari iz TK zadovoljni rezultatima sastanka u Ministarstvu privrede

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Asmir Hasić, ministar privrede Tuzlanskog kantona i predstavici koncesionara danas su sjeli za isti sto sa zajedničkim ciljem – unaprijediti poslovni ambijent na području TK. Iako je relativno skoro preuzeo funkciju ministra, Hasić kaže da mu je želja ostvariti dobar odnos sa privrednicima i omogućiti im slobodu da se ministarstvu obraćaju za sve nedoumice i probleme, što tvrdi do sada nije bio slučaj.

„Ljudi nisu imali priliku za ovakav sastanak. Mogu slobodno reći da sam danas na sastanku tražio određene stvari od privrednika odnosno ljudi koji uživaju koncesije da sugerišu u kojem segmentu imaju problem. Ja hoću da ministarstvo bude njima na uluzi, da nema šanse da bude do ministartva kada je u pitanju izdavanje bilo kakve dozvole, uvjerenja ili saglasnosti“- rekao je Asmir Hasić, ministar privrede TK.

Iako su generalno zadovoljni radom resornog Ministarstva, koncesionari su istaknuli i neke od probleme za koje bi, smatraju, u narednom periodu trebalo naći adekvatno rješenje. Jedan od njih je visina koncesionih naknada.

„Ležišta nisu iste geneze, nisu istog litrološkog sastava sa aspekta kvalitete, pa da idemo u tom pravcu da rasteretimo priovredna društva koja imaju ležišta sa visinom koncesione naknade, da ležišta koja su lošije kvalitete, imaju manje tržišne uslove, da ona budu jeftinija, a ležišta koja su bolje kvalitete da uzmu svoju cijenu u samom tom sistemu“ – kazao je Kemal Hasanović, rukovodilac sektora proizvodnje i tehničkog sektora Orlova klisura.

„Razgovaralo se o široj problematici pošto je bilo više koncesionara. Za sad je na ovom prvom sastanku više bilo upoznavanje ministra sa stanjem u našim preduzećima. Uglavnom razgovaralo se i o visini koncesione naknade i mislim da će se to rješavati u narednom periodu” – istakao je Asmir Kadrić, direktor firme doo “Rudar” Tuzla.

 

Koncesionari također smatraju da određeni dio zakonske reulative treba mijenjti, zbog čega im je ministar uputio prijedlog da svoje sugestije dotave u ministarstvo kako bi ono moglo uputiti inicijativu za izmjene zagonske regulative i doprinos razvoju privrede.