Konferencija u Tuzli – Energetska efikanost može BiH donijeti nova radna mjesta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH organizovao je danas konferenciju ”Energetska efikasnost kao element održive tranzicije energetskog sektora”.

Konferencija u Tuzli je okupila stručnjake u oblasti energetske efikasnosti, a govorilo se o potencijalima naše zemlje i Strategiji obnove zgrada u BiH. Učesnici su složni da se zemlja ima čime pohvaliti u energetskom sektoru, a konstatovali su da se više od 50 posto finalne proizvodnje troši u zgradama. Resurse je potrebno drugačije koristiti, na način kako to zahtijeva Evropska unija, jer je energetska efikasnost zapravo gorivo budućnosti, rečeno je na konferenciji koju su organizovali Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

”Cilj Ministarstva vanjske trgovine i učesnika konferencije je da pokaže u kom pravcu se kreće BiH na polju energetske efikasnosti kao dijela energetske tranzicije”, navodi Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Dekan Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Kemal Gutić kaže da je tema aktuelna zato što je podržava Evropska unija, Vlada FBiH, Vijeće ministara, to je jedna od kvota koje se mora ispuniti za pristupni ulazak u Evropsku uniju.

Bosna i Hercegovina je, podsjetio je Softić, u obavezi izraditi Integrisani energetski klimatski plan za period od 2021. do 2030. godine u kome posebna pažnja treba biti posvećena upravo energetskoj efikasnosti kao stubu energetske unije.

”Ono što energetska efikasnost može donijeti BiH su nova radna mjesta samim ulaganjem u ovom sektoru, obzirom na ogroman potencijal, a trenutno imamo stanje da naša domaćinstva troše dva i po do tri puta više energije u odnosu na prosječno domaćinstvo u EU, tako da su potencijali ogromni”, navodi Softić.

Najavljeno je da će BiH postati i prva država u regiji koja će uvesti online praćenje potrošnje energije. Razgovarano je o Strategiji obnove zgrada u BiH, a konferencija bi trebala biti i polazna tačka za rješavanje problema koje Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli ima, a koji se tiče zgrade ove visokoškolske ustanove.

”Treba ustvari da bude početak obnove zgrade Rudarsko geološko građevinskog fakulteta kao zgrade koja je najstarija od svih fakulteta na Univerzitetu u Tuzli”, kaže prof. dr. Nedim Suljić, organizator Konferencije.

Izgrađena je 1958. godine i od tada do danas nije vršena njena obnova. Kompletan projekat obnove zgrade iznosi 560 hiljada KM. Sa Fakulteta kažu da su već dio uradili iz vlastitih izvora, dio će biti uređen iz sredstava Vlade TK, a za ostatak vjeruju da će pronaći sredstva kako bi završili cjelokupnu obnovu.