Korupcija najizraženija u procesima javnih nabavki

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Tuzlanski kanton usvojio je plan borbe protiv korupcije međutim, da se korupcija zaustavi to nije dovoljno. Kako bi se plan proveo u djelo potrebna je saradnja svih institucija vlasti kako u BiH tako i u Tuzlanskom kantonu.

„Borba protiv korupcije je nešto što nije moguće riješiti preko noći. To je dugotrajan proces u koji moraju biti svi uključeni. To je nešto što zahtjeva kompletnu promjenu percepcije uz aktivno učešće građana jer vi ste dio toga društva“ – naglasio je Damir Gnjidić, šef Kancelarije OSCE-a u Tuzli.

Broba protiv korupcije je proces koji traje i od kojeg se ne smije odustati, poručeno je danas na sastanku na kojem su učestvovali i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Naglašeno je da je korupcija prisutna u svim sferama života. BIH se susreće sa više izvora podataka u vezi korupcije. Dominantno su prisutna dva ekstrema. Na jednoj strani imamo percepcije korupcije za koje opravdano kažu da je prisutna u svim segmentima društva u BiH. Dok s druge strane ove priče jesu presude za koruptivna krivična djela gdje možemo kazati da smo čak u rangu pojedinih zemalja EU.

„Korupcije ima jako puno u procesima javnih nabavki, to je evidentno. Zatim korupcije ima u sektorskom domenu od konkursnih procedura, zdravstva, obrazovanja itd…Međutim, ono što što predstavlja problem jeste analitička obrada podataka da bi mogli kazati tačno i precizno kazati koje su to najranjivije sfere i na koji način adekvatno djeovati“ – istakao je Mevludin Džindo, pomoćnik direktora u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Današnji okrugli sto o temi borbe protiv korupcije u TK otvorio je premijer Tuzlanskog kantona, Denijal Tulumović, i tom prilikom kazao kako samo sinergijsko djelovanje svih nivoa države i društva u borbi protiv korupcije može biti od pomoći u svim naporima koji se čine kako bi se podigao kvaliteta života građana. Vlada TK od početka novog mandata u vrh prioriteta svoga djelovanja stavlja borbu protiv korupcije.

“Ova Vlada u prethodnom vrlo kratkom periodu, osvježila je antikorupcioni tim. Taj tim do sad a nije bio finansijski podržan. Već smo dogovorili korake kako da se stavi u sistem da se broj članova tog tima smanji zbog bolje efikasnosti i da se određene naknade za rad tog tima izdvajaju i planirane su u Budžetu za sljedeću godinu” – kazao je Denijal Tulumović, premijer TK.

Za rješavanje problema korupcije potreban je interdisciplinarni pristup, uz visok nivo istrajnosti i snage u nepristrasnoj borbi na svim nivoima i u svim segementima društva, poručeno je sa današnjeg sastanka.