Kovačević: Ove godine po prvi prikupit ćemo sedam milijardi KM

Kovačević: Ove godine po prvi prikupit ćemo sedam milijardi KM

Objavio: -

 

Prihodi od indirektnih poreza u deset mjeseci 2017. godine iznosili su 5 milijardi i 845 miliona KM i veći su za 386 miliona KM ili 7,08 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 5 milijardi i 459 milliona KM.

Samo u oktobru 2017. godine prikupljeno je cca 619 miliona KM indirektnih poreza što je za 25 miliona KM više u odnosu na oktobar 2016. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-OKTOBAR 2017. GODINE

 Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u deset mjeseci 2017. godine 1 milijardu i 55 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu 01.01.-31.10.2017. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 791 milion KM i veći su za 224 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine

 Za finansiranje državnih institucija u periodu 01.01.-31.10.2017. godine raspoređen je iznos od 625 miliona KM. Federaciji BiH raspoređen je iznos od 2 milijarde i 659 miliona KM. Republici Srpskoj rapoređeno je ukupono 1 milijarda i 348 miliona KM. Distriktu Brčko raspoređeno je 145 miliona KM. Rast prihoda od indirektnih poreza pokrio je povećanje rata spoljnog duga u 2017. godini.

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 01.01.-31.10.2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 67,3 miliona KM, Republika Srpska 44,5 miliona KM i Distrikt Brčko 2,3 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Takođe, u mjesecu maju 2017. godine, UO UINO BiH je donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve, koji su ostajali na podračunu Jedinstvenog računa. Ovom Odlukom (broj: 02-02-53/17, od 29.05.2017. godine) privremeno se raspoređuju sredstva od 10% ukupno ostvarenih prihoda od putarine za autoceste u iznosu od 27.983.543,59 KM, a koja su ostajala na podračunu Jedinstvenog računa u skladu sa članom 2. stav 1. Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve ( “Službeni glasnik BiH”, broj 102/09).

  • U skladu sa članom 2. predmetne Odluke, Uprava je dana 06.2017. godine, izvršila raspodjelu sredstva korisnicima kako slijedi:

 

  • Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 510.290,72 KM (59,00%),
  • Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 913.582,00 KM (39,00%),
  • Brčko Distriktu BiH raspoređen je ukupan iznos od 670,87 KM (2,00%).