Krajem januara Javna rasprava za izdavanje okolinske dozvole za površinski kop Crveno Brdo

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je Službi za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Lukavac dostavilo obavještenje o terminu održavanja Javne rasprave za izdavanje okolinske dozvole za Površinski kop Crveno Brdo.

Javna rasprava će se održati dana 30.01.2020. godine u prostorijama Rudnika Šikulje, Šikulje bb, sa početkom u 10.00 sati.

Više informacija o Javnoj raspravi, kao i dokumentaciju za izdavanje okolinske dozvole možete pogledati na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.