Kreditna zaduženja gradova za razvoj, ili za izbornu kampanju?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Budžeti općina i gradova za ovu godinu u našoj zemlji su uglavnom usvojeni, izuzev pojedinih lokalnih zajednica gdje je na snazi privremeno finansiranje.

Najveći dio kolača od oko 75 miliona KM, koliko iznosi Budžet Tuzle, planiran je za komunalnu infrastrukturu, navode u Gradskoj upravi, uz tvrdnju da je on zapravo razvojni. Nešto više od 27 miliona će biti direktna ulaganja u gradnju i rekonstrukciju tokom ove godine, a skoro 10 posto Budžeta bit će kreditno zaduženje.

”Gradsko vijeće je na prošlomjesečnoj sjednici usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju od sedam miliona KM, koja je involvirana u Budžet i koja se odnosi na komunalnu izgradnju, što je uticalo na procenat učešća projekata iz oblasti komunalne gradnje u samom Budžetu, to je negdje 50 posto ili u apsolutnom iznosu nešto više od 37 miliona KM, računajući i na tekuće troškove komunalne infrastrukture”, navodi Suada Isaković, pomoćnica gradonačelnika za budžet i finansije.

Prošlogodišnji Budžet Tuzle bio je oko 65 miliona, što je za desetak miliona manje u odnosu na ovogodišnji. Ekonomisti su mišljenja da su budžeti gradova, poput tuzlanskog, zapravo više usmjereni na ono što nas očekuje u drugoj polovini godine.

”Određeni dio tih budžeta je izborni, prije svega lokalni budžeti, uglavnom su veći od predviđenih, čisto kako bi se pokrili skriveni troškovi određenih izbornih kampanja”, ističe Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Prvi čovjek Tuzle navodi da brojni pokazatelji, poput onoga o broju privrednih subjekata, govore da grad svake godine jača, pa će, siguran je, tako biti i ove godine. U Tuzli se očekuje intenzivna gradnja.

”Ovo ste vidjeli 75 miliona, ali imamo dosta sredstava iz kredita, dosta koje očekujemo, kada ćemo morati raditi rebalans Budžeta da taj novac primimo, tako da sam veoma ambiciozan”, kaže Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Ambiciozni su i u Gračanici. Budžet ovog grada je oko 18,5 miliona KM, što je više za oko milion i po u odnosu na prošlu godinu. Za kapitalne projekte planirano je više od osam miliona KM ili skoro 44 posto Budžeta. I Gračanica će se zadužiti u ovoj godini, za dva miliona KM, a ta sredstva, kako je navedeno, planirana su za završetak sportske dvorane Bazen.

Srebrenik će također krenuti stopama Tuzle i Gračanice, jer će se zadužiti za 3,8 miliona KM, za rješavanje vodosnabdijevanja mjesnih područja Tinje, Podorašja i Dubokog Potoka. Nacrtom Budžeta za 2020-tu koji je bio pred vijećnicima, ali ga nisu prihvatili, predviđeno je također povećanje sredstava u odnosu na prošlu godinu. Grad je sada na privremenom finansiranju.

”Znatna razlika je u odnosu na Budžet iz 2019. godine koji je bio 14,6 miliona KM, Budžet u 2020. godini je bio ponuđen u iznosu od nekih 20,5 miliona, preko pet miliona razlike odnosno povećanje Budžeta”, naveo je Edis Kavgić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Srebrenik.

Kavgić tvrdi da cilj povećanih budžeta nije samo unapređenje komunalne infrastrukture i stvaranje boljih uslova za život građana.

”Naravno, postoji i ovaj momenat, izborna je godina, treba na neki način pridobiti glasače. Kako ćete ih pridobiti, najjednostavnije na osnovu infrastrukturnih projekata i nekih vidljivih, opipljivih rezultata na terenu. To svakome onome ko raspolaže, Budžet daje mogućnost, ako se usvoji, ako bude povećanje sredstava, kako bi on to mogao raspodijeliti”, istakao je Kavgić.

Želja je puno, a novca malo, vrlo često se moglo čuti prilikom prezentacije budžeta gradova. Tek pri kraju godine, znat će se koliko je šta urađeno i koliko je ko dobio.

”Vrlo sam optimističan, kada je u pitanju snaga Tuzle”, zaključio je gradonačelnik Tuzle.