Krešić predsjednik Kluba Hrvata, a Vujović Kluba Srba u Skupštini TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Boris Krešić (DF) sa 19 glasova za i 15 protiv izabran je za predstavnika Kluba Hrvata u Skupštini TK, dok je sa istim bvrojem glasova za predsjednika Kluba Srba u Skupštini TK izabran Žarko Vujović. Nakon pauze, poslanici će nastaviti izbor predsjednika i podpredsjednika ovog zakonodavnog organa.