Krijumčarenje umjetninama- oblik kriminala koji donosi najviše novca

Krijumčarenje umjetninama- oblik kriminala koji donosi najviše novca

Objavio: -

Nakon ilegalne trgovine oružjem i narkoticima, krijumčarenje umjetninama predstavlja oblik kriminala koji donosi najviše novca akterima tih nelegalnih aktivnosti na globalnom planu.

Istaknuto je to danas u Sarajevu prilikom potpisivanja Sporazuma o partnerstvu Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i Centra za edukaciju sudija i tužitelja Federacije BiH (CEST FBiH).

Dokument kojim se definiraju uvjeti za jačanje suradnje u oblasti edukacije i usavršavanja nositelja pravosudnih funkcija u BiH, uključujući i angažman francuskih eksperata, potpisali su francuska ambasadorica u BiH Claire Bodonyi, i direktor CEST-a FBiH Arben Murtezić.

Tim povodom, CEST FBiH, Ambasada Francuske u BiH i Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) organizirali su seminar o ilegalnoj trgovini umjetninama u BiH , čime je praktično počela operacionalizacija spomenutog sporazuma.

Prema raspoloživim pokazateljima, u regionu jugoistočne Evrope zastupljeno je 6,3 posto svjetske ilegalne trgovine umjetninama, a samo u BiH je od 1992. godine otuđeno nekoliko hiljada umjetničkih djela/eksponata.

Kako je nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji istaknula ambasadorica Claire Bodonyi, ovaj čin je potvrda da Francuska i BiH žele surađivati u oblasti pravosuđa, uključujući edukaciju kao preduvjet za efikasniji rad pravosudnih djelatnika.

– Svi moraju imati povjerenja u pravosuđe i BiH kao i sve druge zemlje u svijetu mora imati sudije i tužitelje na koje svi mogu da računaju – kazala je francuska ambasadorica u izjavi za medije.

U kontekstu borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama, ambasadorica Bodonyi naglasila je  da taj oblik kriminala, među ostalim, omogućava finansiranje terorizma, podsjećajući da je Francuska objavila rat terorizmu.

Direktor CEST-a FBiH Arben Murtezić je, uz zadovoljstvo iskazano u povodu uspostavljene suradnje s Ambasadom R Francuske u BiH, akcentirao da to smatra vidom podrške i znakom povjerenja u instituciju na čijem je čelu, kao i, generalno, u pravosuđe BiH.

Dodao je da će Sporazum o suradnji omogućiti gostovanje francuskih eksperata i transfer znanja o specifičnim temama, a što je u funkciji kreiranja samoodržive edukacije u sklopu CEST-a BiH.

Na značaj odgovornijeg odnosa spram kulturnih dobara ukazao je šef Ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum, precizirajući da ova agencija UN-a radi sve što je u njenoj moći da zaštiti kulturno naslijeđe, podsjećajući na pojavu uništavanja i krijumčarenja umjetničkih djela na Bliskom istoku, posebno u Siriji i Iraku, te potrebu suzbijanja tih kriminalnih aktivnosti koje predstavljaju i jedan od najvažnijih izvora finansiranja terorističkih grupa.

Predsjednik Centra protiv krijumčarenja umjetninama Dženan Jusufović izjavio je da je krijumčarenje umjetninama poprimilo ozbiljne razmjere, a kao primjer je naveo nedavnu krađu u Sarajevu, odnosno pljačku izuzetno vrijednih umjetnčkih djela iz ateljea Marija Mikulića.

Generalno je ocijenjeno da će seminar o ilegalnoj trgovini umjetninama omogućiti sudijama, tužiteljima, policiji i državnim službenicima u BiH efikasnije djelovanje i bolju koordinaciju u borbi protiv tog oblika kriminaliteta, uključujući teme poput pregleda krivičnih djela u vezi s kulturnim dobrima, oduzimanja imovinske koristi pribavljene na taj način, te istražne radnje i primjere uspješnih istraga u toj oblasti.

Seminaru koji se održava u CEST-u FBiH osim pravosudnih djelatnika, prisustvuju predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i francuskog Ministarstva unutarnjih poslova i stručnjaci iz Vrhovnog suda FBiH.