Lačić: Svaki rudar ima svoju ulogu u tehnološkom procesu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Samostalni sindikat rudara Federacije BiH, kao i sindikati u okviru rudnika, za vrijeme vanrednog stanja, prešli su u funkciju kriznih štabova. Njihov zadatak će biti da ukazaju na sve anomalije u rudnicima, kako ne bi došlo do propusta i težih posljedica. Kako navodi predsjednik Samostalnog sindikata rudara Federacije BiH, najbitnije je da sačuvaju zdravlje i sigurnost radnika. Za sada nema zaraženih osoba među rudarima u ovom entitetu. Tehnološki proces se odvija redovno, tako da nije upitno snabdijevanje termoelektrana, pa samim tim ni snabdijevanje električnom energijom.

”Štabovi pri rudnicima pokušavaju na sve načine da smanje broj radnika koji je angažovan u tehnološkom procesu, mada vrlo je teško sa smanjenim brojem radnika obezbijediti potrebnu proizvodnju. Međutim, angažovani su da nadljudskim naporima da pokuša jedan radnik da vrijedi za dva, da bi na taj način smanjili opasnost i mogućnost od pojave zaraze. Zaista je teško sa smanjenim brojem radnika, svaki radnik ima svoju ulogu u tehnološkom procesu, međutim pokušavamo da radnici rade u grupama, 3 do 5 u grupi kako bismo slučaj prijavljivanja nultog potencijalnog zaraženog, znali ko je bio s njim u društvu, koga treba izolirati, pa smo na taj način postavili stvari, kontrolišemo. Mi smo u Banovićima zaustavili prije par dana proizvodnju, obezbijedili smo samo one opšte uslove zakonom propisane u jami u podzemnoj eksploataciji gdje smo izvršili dezinfekciju kompletne jame, svih jamskih prostorija. Tražimo od kriznih štabova rudnika, da se obrate prema višim nivoima vlasti, odnosno većinskom vlasniku, RMU Banovići vlasnik je Vlada FBiH, a ostali rudnici u Koncernu EP BiH, da poduzmu mjere pomoći, jer ne može biti isto ono što je planiramo za ovu godinu u normalnim uslovima i u ovom uslovima koji su nastali”, rekao je Zijad Lačić, predsjednik Samostalnog sindikata rudara FBiH.