Lista kandidata za popunu Ustavnog suda FBiH na dnevnom redu sjednice VSTV-a BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prijedlogom dnevnog reda ovosedmičnog dvodnevnog (4. i 5. septembra) zasjedanja Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) predviđeno je, među ostalim, i razmatranje Liste kandidata za poziciju sudija u Ustavnom sudu Federacije BiH.

Utvrđivanju kandidatske liste, koja bi nakon razmatranja trebala biti dostavljena Ustavnom sudu FBiH na mišljenje, prethodila je odgovarajuća procedura, uključujući raspisivanje javnog konkursa i formiranje Komisije za obavljanje razgovora s kandidatima.

– VSTVBiH je na zahtjev Ustavnog suda FBiH raspisao javni konkurs za tri pozicije sudija Ustavnog suda FBiH 11. februara 2019. godine – rečeno je Feni iz VSTV-a u odgovoru na upit u vezi sa sadržajem, hronologijom i dinamikom spomenute procedure.

Kako iz VSTV-a nadalje navode, na javni konkurs prijavilo se ukupno 29 kandidata koji ispunjavaju uvjete, a od kojih su dva kandidata odustali od prijave.

U međuvremenu, a u skladu s odlukama VSTV-a od 20. juna i 10. jula, formirana je Komisija za obavljanje razgovora sa kandidatima za poziciju sudija Ustavnog suda FBiH.

– Komisija je obavila razgovor sa 22 kandidata dok na razgovor nije pristupilo pet kandidata. Nakon obavljenog razgovora sa kandidatima 15. i 19. jula, Komisija je sačinila Listu kandidata poredanih abecednim redom shodno ostvarenim opisnim ocjenama – navode iz VSTV-a.

Istovremeno, podsjećaju da u skladu sa Zakonom o VSTV-u BiH, VSTV BiH daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom/imenovanjem sudija entitetskih ustavnih sudova.

– Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz ovog stava, VSTV, prije davanja prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda. Stoga bi, nakon razmatranja ove tačke dnevnog reda sjednice VSTV-a BiH, Lista kandidata trebala biti dostavljena Ustavnom sudu FBiH na mišljenje – preciziraju iz VSTV-a.

Inače, popuna upražnjenih pozicija u Ustavnom sudu FBiH, postala je aktuelna nakon odlaska u penziju navršavanjem 70 godina života sudija – Seada Bahtijarevića i Domina Malbašića, kojima je funkcija prestala tokom 2016. godine, te sudije Šahbaza Džihanovića, koji je penzionisan u junu 2019. godine.

(RTV Slon/Fena)