Logoraši BiH i dalje očekuju doživotnu robiju za Karadžića

Logoraši BiH i dalje očekuju doživotnu robiju za Karadžića

Objavio: -

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini nije očekivao da će Pretresno vijeće utvrditi da Karadžić nije kriv po prvoj tački optužnice koja ga je teretila za genocid u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik.

Vijeće je utvrdilo da su u tim općinama počinjeni zločini, ali da oni nisu imali za cilj da dovedu do djelimičnog ili potpunog uništenja jednog naroda, kao i da nije postojala genocidna namjera.

– Karadžić je od ukupno 11 tačaka optužnice, za 10 proglašen krivim, zbog čega mu je izrečena zatvorska kazna od 40 godina za ratne zločine počinjene na prostoru Bosne i Hercegovine – rekao je predsjednik Saveza logoraša u BiH Jasmin Mešković, koji prisustvuje izricanju ove presude u Hagu.

Logoraši se nadaju da će u drugostepenom postupku Sudsko vijeće imati dovoljno dokaza i elemenata da Karadžića osudi na doživotnu zatvorsku kaznu.

Tužilaštvo je to zatražilo da bi bila postignuta pravda za sve žrtve iz Sarajeva, Srebrenice i ostalih gradova u BiH.

Karadžić je osuđen za genocid (Srebrenica) po tački 2 optužnice, za progon kao zločin protiv čovječnosti, istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, te ubistvo kao zločin protiv čovječnosti.

Također, osuđen je za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, deportacije kao zločin protiv čovječnosti, nehumana djela prisilnog premještanja kao zločin protiv čovječnosti, širenje terora kao kršenje zakona i običaja ratovanja, protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja, te uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja.

Izvor: RTV Slon / Fena