Lokalna akcija mladih: Svi smo jednaki!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U okviru projekta „Podrška romskim srednjoškolcima u Gradu Tuzla“ koji je finansijski podržan grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država putem Američke ambasade u BiH, a implementira ga Udruženje Euro Rom održana je lokalna akcija: Svi smo jednaki!

„U osnovnoj školi sam imala problema u vezi nacionalnosti, niko nas nije volio i stalno kad god smo se posvađali uvijek su nas vrijeđali, nazivali su nas Romi, cigani…To je meni jako smetalo i ne bi željela nikom da se to desi jer ja sam isto to doživjela“, izjavila je Damira Karić, učenica JU Srednje mješovite škole Tuzla.

Iskustvo ove učenice nažalost nije usamljen slučaj. Mladi Romi i Romkinje često su izloženi diskriminaciji i predrasudama, a da bi se to spriječilo Udruženje Euro Rom u srednjim školama organizovalo je radionice pod nazivom: Svi smo jednaki!

„Cilj ovog projekta jeste da se neromska omladina upozna sa romskom omladinom kako bi smanjili određene stereotipe i predrasude o Romima, jer u narednom periodu ta omladina će biti i na određenim pozicijama i kreirati određene politike za Rome, kao i za druge građane“, kazao je Nedžad Jusić, predjsednik Udruženja Euro Rom.   

Teme radionica bile su komunikacijske vještine i odnos sa drugima, a jedan od ciljeva bio je i  potaknuti mlade da komuniciraju sa lokalnim vlastima i koriste masovne medije kao i da pokrenu kampanje u svojim zajednicama.