15.5 C
Tuzla
22.05.2022.

Maloljetni dobrovoljci rata u TK nemaju prava demobilisanih boraca: Traže rješavanje statusa

Samir Osmanović sa svojih 16 godina dobrovoljno je pristupio Armiji Republike Bosne i Hercegovine u aprlu 92. godine. Sa nepunih 18 godina već je bio i ranjen. Danas, 26 godina nakon rata, on i još više od 4.000 dobrovoljaca, nemaju nikakva prava kao dembilisani borci.

Nema nas nigdje. Te djece rata koja su školske klupe zamijenila sa puškama i dobrovoljno stupili da brane domovinu, dosta ih je bilo i poginulo, ta djeca se zaboravljaju. Nema nas nigdje. Tu grešku mi hoćemo da ispravimo, da se zna da smo bili” – kazao je Samir Osmanović, dobrovoljac rata.  

Država, kaže Osmanović, nije prizala tu djecu koja su sa 15, 16 i 17 godina dobrovoljno stupila u rat da brane domovinu. Upravo zbog toga, Udruženje maloljetnih pripadnika Armije želi da ispravi tu nepravdu. Žele da imaju prava kao i ostali demobilisani borci.

Evo jedan primjer, ako je dijete 95. u maju imalo 17 godina i stupilo kao dobrvoljac on po Zakonu o pravima demobilisanim braniocima nema taj status, tako da je izbačen iz svih prava u podzakonskim aktima. Tu naše populacije nema” – rekao je Kadir Hajdarević, predsjednik Udruženja maloljetnih pripadnika Armije RBiH.

Budući da maloljetni dobrovoljci nisu priznati kao demobilisani branioci, gube sva prava koja ova populacija ima.

Najobičniji primjer je ako treba za jednokratnu novčanu pomoć, naši članovi ne mogu podnijeti zahtjev. U aprilu je Kantonalno ministarstvo objavilo Javni poziv za zapošljavanje/samozapošljavanje branilaca, a naši članovi sa 11 i po mjeseci kao dobrovoljci u ratu nemaju pravo da se prijave na taj poziv” – nagasio je Hajdarević.

Federalnim Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, regulisan je status ove populacije. Iako su u Skupštini TK bile incijative za usklalđivanje kantonalnog sa federalnim Zakonom to se još uvijek nije desilo. U odgovoru koji je tada dostavljen od Ministarstva za boračka pitanja TK stoji da će iste izmjene i dopune biti razmatrane u šestom mjesecu ove godine, te da je sačinjen tekst prijedloga zakona. Do rasprave i usvajanja još nije došlo, a li će doći, pokazat će naredni koraci nadležnih.

 

 

POSLJEDNJE DODANO