Manjine u BiH zapostavljene i deset godina od presude ‘Sejdić i Finci’

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine smatra da je nedopustivo to da presuda Evropskog suda iz Strasbourga u predmetu „Sjedić i Finci“ nije implementirana ni deset godina od pravosnažnosti.

To je novinarima kazao dopredsjedavajući Vijeća Mehmed Mujić iz Tuzlanskog kantona, najavljujući inicijativu za izmjenu kantonalnog ustava koja bi omogućila učešće manjina u skupštinskom odlučivanju. Pritom naglašava potrebu ustavne garancije manjinama za učešće njihovih predstavnika u izvršnim i zakonodavnim tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Mujić, naime, smatra da kategorija ‘ostali’ nije pravi ekvivalent težnjama manjina za odlučivanje o vlastitim potrebama i pravima.

Naglašava također da među Romima, najbrojnijoj manjini, ima i visokoobrazovanih stručnjaka, pa i oni mogu doprinositi odlukama po mjeri manjina koje su, kako on naglašava, brojnije u nekim sredinama od konstitutivnih naroda.

Komentirajući dalje desetogodišnjicu presude „Sejdić i Finci“, Mujić je kazao da su manjine zapostavljene od države iako su njihovi članovi doprinijeli odbrani Bosne i Hercegovine u proteklom ratu.

– Kao Vijeće nacionalnih manjina Federacije BiH šaljemo jasnu poruku da treba prekinuti tu praksu jer smo građani države Bosne i Hercegovine, volimo ovu državu i pripadamo joj. Naravno da očekujemo da u Parlamentu imamo svoje predstavnike – klub nacionalnih manjina, a ne odrednicu ‘ostali’ – kazao je, između ostalog, Mujić.

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine, osim što je na sjednici razmatralo tačku dnevnog reda „Desetogodišnjica presude ‘Sejdić i Finci’“, razmotrilo je vlastite aktivnosti između dviju sjednica i upoznalo se s izvještajem o prisustvu članova tog tijela obilježavanju Međunarodnog dana djeteta, 20. novembra ove godine u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Preporuke o dječijim pravima pročitane su i članovima tog vijeća, a govore o potrebnim mjerama prevencije i suzbijanja svih oblika nasilja nad djecom, bilo da se nasilje ispoljava u školi među vršnjacima, u porodici ili širem okruženju.

IZVOR: RTV SLON/FENA