Mašović: Prošla godina najuspješnija od uspostave OSBiH (VIDEO)

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Godišnja konferencija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH), koja je održana danas u Domu Oružanih snaga u Sarajevu, prezentovala je teme o edukaciji, obuci jedinica tokom 2019. godine, kao i problemima s kojima se OSBiH suočavaju tokom planskih aktivnosti.

Kako je kazao načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović, ovogodišnja konferencija je prilika da se sagledaju svi aspekti rada Oružanih snaga BiH u 2019. godini, kao i da se prezentuju ključni sadržaji i sve ono što OS BiH očekuje po pitanju obuke u 2020.

– Prema svim pokazateljima, 2019. godina je najuspješnija od uspostave Oružanih snaga BiH. Međutim, OS BiH su tokom cijele godine funkcionisale po principu privremenog finansiranja, što je značajno utjecalo na pravovremeno izvršenje svih zadataka. Sve što je postignuto uspjeli smo učiniti zahvaljujući profesionalizmu i posvećenosti pripadnika OS BiH – kazao je Mašović.

Ističe da je 2019. donijela značajno poboljšanje kapaciteta i funkcionalnosti centara za obuku, koji su danas spremni da podrže sve potrebe OS BiH u domenu obuke i unapređenja međunarodne saradnje.

– Naši centri za obuku su u potpunosti komplementarni s NATO standardima. Na ovaj način podižemo stepen pripravnosti za dostizanje punopravnog članstva u NATO-u. Za funkcionalnost OS BiH veoma su bitne i međunardne vježbe. Više od 400 pripadnika OS BiH u 2019. godini učestvovali na 14 takvih vježbi. Na taj način smo se i pripremili za kompletan proces modernizacije koji će uslijediti – izjavio je generalpukovnik.

Napomenuo je da da su u devet država na prestižnim vojnim akademijama trenutno obučava 202 pripadnika OS BiH. Centri za obuku OS BiH u 2019. godini su obučili 54 oficira, 63 podoficira i 207 vojnika.

Mašović u 2020. godini očekuje povećanje aktivnosti u centrima za obuku, a kao jednu od najznačajnijih aktivnosti naveo je NATO evaluaciju lake bataljonske pješadijske grupe OS BiH, na kojoj će učestvovati više od 1100 pripadnika OS BiH.

Dodaje da je za poboljšanje funkcionalnosti OS BiH potrebno značajno povećanje budžetskih sredstava, što bi značajno poboljšalo uslova za život i rad pripadnika OS BiH, koji zbog velikog rizika kojem su izloženi i činjenice da su među najboljim ambasadorima BiH u svijetu zaslužuju povećanje plaća minimalno na državni prosjek.

Pogledajte VIDEO