23 C
Tuzla
24.07.2024.

MCPBiH-Promoviranje zdravog starenja za manji rizik od nastanka mnogih bolesti

Ministarstvo civilnih poslova BiH smatra da je jedno od značajnih obilježja suvremenog doba demografsko starenje stanovništva, što i u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan izazov za socijalne politike.

– Osim promjena prouzročenih demografskim trendovima, evidentne su i značajne promjene u obilježjima samog starijeg stanovništva. Nove generacije starijih ljudi sve su zdravije, obrazovanije, a time i zahtijevnije, tako da postojeći oblici brige i zaštite ubrzano postaju nedovoljni i neadekvatni u odnosu na potrebe starijih osoba – ističe se, u povodu Međunarodnog dana starijih osoba.

Također, s obzirom na to da sve veći broj, vrstu i obujam potreba starijih osoba, njihova kvaliteta života u velikoj mjeri postaje ovisna o vrsti i obuhvatu društvene intervencije odnosno o razgranatosti, distribuciji i dostupnosti socijalnih usluga.

Veliki utjecaj na vrste i obujam potreba starijih osoba ima i, kako se navodi, stalni trend promjena u strukturi i funkcijama porodice, što ishodi u slabljenju tradicionalne obiteljske solidarnosti.

Cijeneći navedeno, starije osobe u Bosni i Hercegovini su prepoznate kao posebice ranjiva grupa stanovništva, koja je izložena visokom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Demografska neujednačenost pojedinih područja Bosne i Hercegovine upućuje na potrebu decentralizacije i osmišljavanje koncepta brige o starim osobama na razini jedinica lokalne samouprave, a sukladno utvrđenim specifičnim potrebama svake konkretne sredine, te uz uključenost raspoloživih resursa.

Nažalost, najveći dio financiranja troškova zdravstvene zaštite je usmjeren na liječenje bolesti i zdravstvenih stanja povezanih sa starenjem, dok se na preventivne pristupe zdravom starenju stavlja manji naglasak, iako su mnogo jeftiniji u odnosu na liječenje.

Promoviranjem zdravog starenja bi se potencijalno mogao smanjiti rizik od nastanka mnogih bolesti ili barem odgoditi početak bolesti do kasnije životne dobi. To bi imalo utjecaj na zdravlje svakog pojedinca i dovelo do značajnog smanjenja troškova zdravstvene i socijalne zaštite te poboljšalo cjeloživotnu uključenost starijih osoba u društvu.

U smislu pomenutog jedan od prioriteta socijalnih politika u Bosni i Hercegovini je, smatraju iz Ministarstva, širenje mreže zdravstvenih i socijalnih usluga usmjerenih na poboljšanje društvenog položaja starih osoba.

– Svako demokratsko društvo, kao i ono koje to želi da postane, ne smije zanemariti doprinos svojih starijih građana u prošlosti ali ni taj dragocijeni potencijal iskustva i znanja za budućnost. To je dovoljan razlog i imperativ da se princip poštivanja različitosti, tolerancije i nenasilja dodatno približi građanima. Posebice je važno uporno raditi da to postane model ponašanja i djelovanja mladih ljudi, jer samo tako možemo postati istinski moderno i demokratsko društvo – ističu iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna Skupština UN 14. decembra 1990. da se naglasi važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

(RTV Slon/Fena)

Vezane vijesti

TUZLA