Medical Institute Bayer Tuzla sve raspoložive resurse mora staviti na raspolaganje KŠCZ

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Krizni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom se direktoru “Medical Institute Bayer” Tuzla sve resurse stave na raspolaganje KŠCZ, a koji su potrebni za prevenciju i sprječavanje i prevenciju širenja Korona virusa.

Za provođenje ove naredbe zadužuje se direktor Medical Institute Bayer Tuzla.