10 C
Tuzla
10.12.2022.

Međuistitucionalna saradnja kao preduslov za prevenciju i borbu protiv korupcije

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona je uz podršku Misije OSCE održao radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Tuzlanskog kantona na temu provedbe Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih gradova i općina sa teritorije Tuzlanskog kantona, koji su se složili da je međuinstitucionalna saradnja i koordiniran pristup od ključne važnosti za provedbu ovog zakona, ali i svih drugih antikorupcionih dokumenata. Učesnici sastanka dogovorili su nastavak saradnje i pravovremenu razmjenu informacija u cilju postizanja vidljivih rezultata na polju prevencije i borbe protiv korupcije u Tuzlanskom kantonu.

POSLJEDNJE DODANO