Međuvršnjačko nasilje: Ni žrtve ni nasilnici nemaju adekvatan tretman!

Međuvršnjačko nasilje: Ni žrtve ni nasilnici nemaju adekvatan tretman!

Objavio: -

Oko 170 prosvjetnih radnika iz TK danas je učestvovalo na stručnom predavanju o temi Međuvršnjačko nasilje koje je postalo općedruštveni porblem u svijetu, a nije zaobišlo ni škole u našoj zemlji. Elmedin Muradbegović, profesor Fakulteta za kriminologiju Univerziteta u Sarajevu kaže da je rizik u ponašanju primjetan krod velikog broja djece, bilo da je riječ o djeci koje su žrtve nasilja ili djeci koja se agresivno ponašaju. No ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da niti jedni, niti drugi trenutno ne dobijaju adekvatan tretman.  

„Ako ćemo govoriti o ovim „agresivnim“ mi njih već tradicionalno 50 – 60 godina evdentiramo u disciplinske sveske, tu stavljamo tačke, snižavamo vladanje i praktično im lijepimo etiketu na leđa. S druge strane, nikada nismo evidentirali znakove upozoravanja za djecu koja zovu upomoć, tzv. viktinogene varijable“ izjavio je Muradbegović.

Upravo model rada s takvom djecom predstavio je Sarajevski univerzite,t a on podrzumijeva da djeca koja se ponašaju agresivno moraju biti obuhvaćena progamom za popravljanje tog statusa, te pružanje adekvatne podrške djetetu žrtvi nasilja.

„Ukoliko primjetimo neki od problema u interakciji u praksi sa nastavnim osobljem ili sa vršnjacima svakako da treba izraditi adekvatan referalni mehanizam prijavljivanja pomoći, zaštite identiteta, zaštite prava djeteta i djelovanja u najboljem interesu djeteta i porodice iz koje djete dolazi“, kazao je Muradbegović.

Učitelji i nastavnici obično su među prvim osobama obavještenim o tome da je neki učenik izložen međuvršnjačkom nasilju, no često ni sami ne znaju kako postupiti i šta učiniti da se nasilje prekine.

„Rad s djecom je jako interesantan i izuzetno odgovoran i jedan dio te odgovornosti jeste i tema međuvršnjačko nasilje, s obzirom da je sve više djece koja na agresivan način ispoljavaju svoja razmišljanja ili sve ono što ne mogu da kažu na drugačiji način“, kazala je Dilista Bašić, profesorica Bosanskog jezika i književnosti.  

Kako bi dali svoj doprinos u zaustavljanju nasilja nad djecom organizacija World Vision započela je četverogodišnju kampanju pod sloganom „Vrijedni pažnje“.

„Radimo u jako bliskoj sardanji sa mladim ljudima koji su rekli da su im problem zanemarivanja, kao oblika nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja dva najaktuelnija pitanja oblika nasilja koji oni preživljavaju u svojim zajednicama, porodicama, školama“, izjavila je Dragana Bulić, specijalista za zagovaranje i partnerstva World Vision International BiH.