Mentalno zdravlje građana BIH znatno narušeno- povećan broj ovisnika o kocki

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Mentalno zdravlje građana BIH dosta je narušeno. Na to je uticalo više faktora, posebno trenutna pandemija korona virusa, koja sa sobom nosi nove društvene, političke i ekonomske krize i dovodi nas u nejednak položaj u skoro svim oblastima. Danas se suočavamo s tim da imamo ljude koji pate od depresivnog poremećaja, anksioznosti, nesanice, ljude sa kongitvnim smetnjama, smetnjama u koncentraciji, a zabilježen je i povećan broj ovisnika od alkohola, psihoaktivnih supstanci, a posebno ovisnika o kocki.

I mi danas imamo da radimo sa cijelim porodicama vezane su za posljedice kockanja i odlazaka u igraonicu, ogroman je to problem danas kome trebamo posvetiti veću pažnju i prisutno je nasilje u kući tako da se nosimo s nizom posljedica vezanim za pandemiju, ekonomsku situaciju gubitak posla itd” istakla je prof. dr. med. sci. Esmina Avdibegović, šefica Odjeljenja za traumatske stresne poremećaje Klinike za psihijatriju UKC Tuzla

Kako bi se ukazalo na ovaj problem i potrebu za pružanjem pomoći osobama sa narušenim mentalnim zdravljem Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji „Fenix“, upriličilo je dvodnevnu međunarodnu konferenciju korisničkih udruženja u mentalnom zdravlju o temi: „Mentalno zdravlje u svijetu nejednakosti“. Cilj je bio i donijeti deklaraciju korisničkih udruženja u mentalnom zdravlju na prostoru jugoistočne Evrope.

Da korisnike usluga mentalnog zdravlja uvedemo u taj nekakav obavezni tok hoda njihovog izliječenja i da jednostavno zajednici dokažemo da korisnička udruženja nisu sama sebi cilj već da promovišu to zajedništvo u pomaganju izliječenja ili resocijalizacije osoba koji imaju duševne smetnje” rekla je Ernesa Mešić, mendažerica projekta

Ova udruženja koja su napravljena jako su nam bitna i danas vidimo da je BiH nosilac jedne regionalne inicijative, regionalnog sastanka udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja gdje slušamo njihov glas i ono što nam oni poručuju što bi trebalo unaprijediti i promijeniti, ali i čujemo dosta dobrih praksi koje treba jačati na drugim teritorijama. Zadovoljstvo je to jer BIH može ponuditi to i regiji kaže Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje FBiH

Bila je ovo prilika za razmjenu iskustava korisničkih udruženja iz nekoliko zemalja, a ukazano je i na značaj aktivizma u mentalnom zdravlju. Podršku su i ovoga puta pružili Grad Tuzla i Vlada TK.

Poručujem svima, treba nam sinergija vladin sektor,nevladin sektor, sektor biznisa evo vladin sektor mi svojim primjerom podrške Feniksu dajemo primjer i dobro je da se uključimo da pomognemo našim sugrađanima da budemo humani kojima je pomoć potrebna rekao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle

Svi oni koji se na ovaj ili onaj način bave ovim problemom trebaju našu podršku. dakle imaju tu podršku. imaju značaj koji daleko pravazilazi on što oni rade po vokaciji,budući da svakom od nas prijeti ova opaka bolest. tako da zapravo mentalno zdravlje pojedinca budući da se društvo sastoji od pojedinca i zasniva na pojedincu je i problem ukupnog mentalnog zdravlja društva” rekao je Kadrija Hodžić, premijer TK

Konferencija je održana u povodu obilježavanja 10 . oktobra, Svjetskog dana mentalnog zdravlja, ali i obilježavanja 20 godina rada i postojanja Udruženja “Feniks” koje je izostalo prošle godine zbog pandemije korona virusa.