Mentalno zdravlje je na udaru: Koliko je značajna uloga pedagoga i psihologa?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Osoba koja uvijek treba da smiruje zavađene strane, da sasluša, razumije i savjetuje jeste pedagog i psiholog. Ovi ljudi jedni su od ključnih osoba u razvoju učenika, a ovaj zahtjevan posao obavlja nemali broj stručnjaka – koji se svakodnevno suočavaju sa različitim izazovima. Kako bi bili spremni na sve izazove koje ih čekaju Društvo pedagoga i psihologa TK održalo je predavanje u Behram-begovoj medresi za njih, ali i za sve prosvjetne radnike. Predavač je ovoga puta bio doktor Mevludin Hasanović – koji smatra da svi društveni akteri moraju biti svjesni u kakvom društvu danas živimo.

 ”Mi živimo u vrlo nestabilnom ambijentu koje sa raznih strana napada samu bit čovjeka i njegov osjećaj sigurnosti. Ta nesigurnost u pojedinačnom životu se prenosi na članove porodice preko jednog pojedinca koji unosi svoj nemir u porodicu –  i onda se to širi na zajednicu i odražava niz problema.” – rekao je prof. dr. Mevludin Hasanović.

Kroz svoje predavanje dr. Hasanović je istakao da sve mora krenuti od pojedinačnog preispitivanja i da pojedinac u kolektivu ima nemjerljivu ulogu. S druge strane profesori moraju stalno biti svjesni svoje uloge jer su brojni učenici kojima je potrebno razumijevanje i pravilan… prije svega ljudski pristup!

 ”Da bi dijete moglo uzeti od predavača znanje treba da zavoli tu osobu. To znači da ta osoba treba imati dovoljno strpljenja umijeća da odgovori na sve porive djeteta, i da ga dodatno ne maltretira ako ga već maltretiraju kod kuće u društvu, da taj nastavnik nađe put do srca i da to dijete bude uspješno u školi,” poručio je Hasanović.

A da bi nastavnici našli put do srca moraju jačati vlastite kapacitete, stav je predsjednice Društva pedagoga i psihologa TK koja je kazala da je ovo stručno predavanje samo pokazatelj rada samog udruženja koje i u narednom periodu najavljuje niz aktivnosti.

”Sljedeće sedmice potpisujemo memorandum o saradnji sa društvom pedagoga Unsko-sanskog kantona, Kantona Sarajevo… Osim toga planiramo i jednu konferenciju izdavanja stručnog časopisa – to su veći projekti osim ovih povremenih konferencija i stručnih predavanja i skupova.” zaključila je Adina Arapčić, predsjednica Društva pedagoga i psihologa TK.

Sve to ima samo jedan cilj; jačanje kapaciteta prosvjetnih radnika da se što kompetetniji stručniji i sposobniji vrate na svoja radna mjesta i svojim znanjem budu nečiji izlaz iz nimalo lake stvarnosti, zaključila je predsjednica Društva pedagoga i psihologa TK.