Milion KM iz Budžeta TK za toplifikaciju Živinica

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Toplifikacija je jedan je od prioriteta gradske uprave Živinica. Ona je jedno od rješenja i za zagađen zrak u ovom gradu zbog kojeg je proglašeno stanje pripravnosti – poručeno je sa današnjeg sastanka u Gradskoj upravi. Tako bi Živinice, ukoliko prijedlog resornog ministarstva bude usvojen, iz Budžeta Tuzlanskog kantona za toplifikaciju mogle dobiti milion maraka!

”U kontinuitetu su Živinice jedan od najugroženijih gradova u TK. Razgovarali smo sa premijerom… Ja ću predložiti sutra na Vladi TK da se donese odluka o dodjeli milion KM za toplifikaciju Živinica kako bi smanjili aerozagađenje, tj. na izgradnji sekundarne mreže u Živinicama” – rekao je Elvir Rožnjaković, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice.

Živinice će izgraditi u potpunosti sekundarnu mrežu toplifikacije, a cilj im je u naredne dvije godine u potpunosti završiti toplifikaciju grada te tako u konačnici smanjiti i zagađenost zraka, poručio je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

”Prvih 550 hiljada KM možemo povući odmah tokom godine ćemo ostatak  i to je važno da sekundarnu mrežu završimo i da do 2022.godine završimo toplifikaciju Živinica. Imamo potpisan ugovor sa EP i Termoelektrane da ćemo primarni vod dovesti do 2022. godine. To su važne stvari za Živinice jer imamo ove epizode zagađenosti i to bi uticalo na zagađenje zraka” – kazao je Kamenjaković.

Osim novca za toplifikaciju Živinice će, čini se, u narednom periodu dobiti i udio u raspodjeli sredstava koje se na ime naknade za zagađenje uplaćuje u Budžet TK.

”Živinice koje su zagađene i čiji su zagađivači, osim lokalne zajednice i ložišta  tu je i Termoelektrana i razgovarali smo o preraspodjeli sredstava promjeni Zakona da ne dobija samo Grad Tuzla nego i općina Lukavac i Grad Živinice koji su također zagađeni tim gasovima koje puštaju” – dodaje Tulumović.

Zagađenost prema mjerenjima u Živinicama oscilira;  od prekomjerno zagađenog do neznatno zagađenog zraka. Epizode zagađenja itekako osjete i građani. Stručnjaci građanima ne preporučuju duži boravak na otvorenom. Preporučuje se korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa. Također Civilna zaštita Grada Živinice preporučila je mjere zaštite:

– Sve rizične skupine stanovništva, naročito oni sa izraženijim respiratornim problemima, da maksimalno smanje kretanje i izlaske van stambenih objekata

– Apelujemo na cjelokupno stanovništvo Grada Živinica da smanje, na najmanju moguću mjeru, upotrebu motornih vozila u gradu i šire;

– Da nadležni organi razmotre sve opravdane razloge kojima bi se preporučilo ograničenje kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona.;

– Kažnjivo je svako spaljivanje otpada u domaćinstvima te da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, vršiti prijavljivanje nadležnim inspekcijama ili komunalnim redarima Grada Živinica;

– Gradski štab civilne zaštite poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile štetne emisije u vazduh te predlažemo korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata ( biomasa,plin,niskosumporni ugalj i sl.) kao i redovno čiščenje dimovodnih instalacija.