Ministar Puškar posjetio Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministra privrede Tuzlanskog kantona Osmana Puškara sa saradnicima menadžment Visoke škole CMS – Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli danas je upoznao sa načinima na koji ova visokoškolska ustanova priprema studente za realno tržište. Riječ je o samostalnoj ustanovi koja je usmjerena na edukaciju budućih stručnjaka u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, informacijskih sistema i tehnologija, zaštite na radu i zaštite od požara.

Prema riječima ministra Puškara, respektabilan je naučni potencijal koji postoji u TK i koji je potrebno staviti u funkciju privrednih tokova. „Ovo je vrlo ozbiljna ustanova koja ima puno radnih i poslovnih rezultata i njeni stručnjaci su već prepoznati na tršištu. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine jest pitanje kvaliteta obrazovanja i pitanja kako ti ljudi moraju biti vrednovani. Mi stojimo iza toga da u TK ima potencijala i da je vrijeme da se promijene politike koje se odnose na to.“

Direktor CMS-a doc. dr. Esad Mušanović kazao je da oni studente od prve godine uvode u realni sektor i do sada su, iako postoje tek tri godine, već uspjeli potpisati više od 65 sporazuma sa privrednim subjektima iz okruženja ali i van zemlje gdje njihovi studenti upravo borave na praksi. Zahvalivši se  ministru Puškaru što je prepoznao njihov trud, direktor Mušanović je kazao da su do sada uspostavili saradnju sa brojnim državnim agencijama i ministarstvima za koje rade određene projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zaštite na radu, za koje i obrazuju kadrove.