Ministarstvo privrede brine o resursima TK

Ministarstvo privrede brine o resursima TK

Objavio: -

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar posjetio je danas preduzeće „Tuzla-kvarc“ d.o.o. Tuzla koje je nakon dobijanja nove prilikezaključilo ugovore za tri ležišta kvarcnog pijeskau Bukinju, Kužićima i MoluškojRijeci te izmirilo sve obaveze po osnovu koncesionih naknada i dobavljača.

Pozitivnim angažmanom Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva privrede, kao i firme „Tehnograd-company“ d.o.o. Tuzla, koja je preuzela većinski paket dionica, te samog „Tuzla kvarca“ problemi su prevaziđeni.

„Ovdje smo danas podvukli obavezu svih koncesionara da počnu izvršavati obaveze kada su u pitanju koncesione naknade“, rekao je ministar Puškar te napomenuo da„mi godišnje prikupljamo oko 6 miliona KM koncesionih sredstava a od toga 80 % ide lokalnim zajednicama dok 20 % ostaje kantonu. Očekujemo od lokalnih zajednica tzv. socijalnu osjetljivost da pravilno utroše sredstva koja dobijaju, da rehabilituju prostore sa kojih se uzimaju resursi a također razmišljamo da vidimo na koji način ćemo ubuduće uspostavljati cijene resursa.“

Na današnjem sastanku je istaknuto da je ovo privredno društvo pred novom fazom te da, pored trenutno zaposlenih 30 radnika, planiraju još deset novih radnih mjesta.