Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK: Provedba Ankete o problemima i potrebama mladih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona trenutno provodi aktivnosti na izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina.

Riječ je o dokumentu sa programskim pristupom djelovanja prema mladima, što uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za njihovu realizaciju. Obaveza definisanja, usvajanja i provođenja ovog dokumenta propisana je Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine prema kojem su to osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do 30 godina starosti.

Sve zainteresovane mlade osobe mogu učestvovati u anketiranju o problemima i potrebama mladih putem ankete koja je dostupna na sljedećem linku: http://bit.ly/30FkW3r .

Budući da se dokument definira, usvaja i provodi na osnovu istraživanja o problemima i potrebama mladih Ministarstvoza kulturu, sport i mladeo dredilo je sedam prioritetnih oblasti omladinskog sektora kao što je obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo, zdravstvena i socijalna politika, informisanost, slobodno vrijeme mladih, aktivizam imobilnost, koje su zastupljene anketom.

U resornom Ministarstvu se nadaju da će mladi TK prepoznati značaj ove aktivnosti i na taj način dati doprinos poboljšanju svog položaja.