20 C
Tuzla
29.05.2023.

Misija OSCE-a u BiH podržava Mjesec dana ženskog romskog aktivizma

Povodom Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) podržaće kampanju ženske romske mreže „Uspjeh“.

Svake godine od 8. marta do 8. aprila, ženska romska mreža “Uspjeh” obilježava Mjesec dana ženskog romskog aktivizma. Mreža okuplja sedam romskih organizacija posvećenih unapređenju pravnog, socijalnog i ekonomskog statusa Romkinja i romske djece. Ove godine njihov slogan je “Moje je pravo, a ne privilegija”. Cilj ove kampanje je da podigne svijest građana o važnosti romske kulture i identiteta, kao i  predstavnika vlasti o njihovoj obavezi zaštite i realizacije prava Roma, kao najveće i najviše marginalizirane nacionalne manjine u BiH.

Uprkos postignutom napretku, Romkinje u BiH i na Zapadnom Balkanu doživljavaju dvostruku diskriminaciju: kao pripadnice romske manjine i kao žene.

„Romkinje se još uvijek suočavaju sa široko rasprostranjenom marginalizacijom i isključenosti iz procesa odlučivanja – u domaćinstvu, u zajednici, kao i na političkom nivou. One mogu biti liderke društvenih promjena, ali im se mora pružiti prilika. Potrebno je stvoriti jednake prilike koje će omogućiti Romkinjama da postignu svoj puni potencijal“, kazala je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH. „Pozdravljam ovu kampanju i pozivam sve da udružimo snage u odbacivanju stereotipa i predrasuda, te podržimo inkluziju Roma kao ravnopravnih članova društva”.

Misija OSCE-a u BiH ostaje posvećena radu s nacionalnim manjinama i vlastima u BiH kako bi se osigurala veća inkluzija nacionalnih manjina i bolja realizacija njihovih ljudskih prava.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!