MMF preporučuje novi okvir obavezne rezerve Centralne banke BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Misija Međunarodnog fonda u Bosni i Hercegovini preporučuje provođenje novog okvira obavezne rezerve za Centralnu banku BiH, kako bi se koeficijent pokrića konvertibilne marke u kontekstu valutnog odbora održavao na zadovoljavajućem nivou.

Centralna banka je od MMF-a zatražila tehničku pomoć, a Misija je boravila u Sarajevu u januaru ove godine. Njen rezultat je dokument o tehničkoj pomoći koji je MMF nedavno objavio, a u kojem su sadržane preporuke za poboljšanje stanja.

-Kao posljedica nižeg finansijskog prinosa na ulaganja deviznih rezervi, kao i posljedica povećanja monetarne pasive CBBiH i odgovarajućeg povećanja neto deviznih rezervi CBBiH, omjer pokrića konvertibilne marke u odnosu na euro opada. Iako se stabilizirao u posljednjih nekoliko mjeseci, i dalje je blizu granične vrijednosti od 105 odsto, što se smatra minimalnim nivoom da bi se očuvao dovoljan zaštitni sloj iznad čvrste donje granice od 100 odsto, navodi se, između ostalog, u dokumentu.

U ovom kontekstu, CBBiH je zatražila tehničku pomoć s ciljem razmatranja okvira obavezne rezerve. Nakon obavljenih konsultacija, Misija je objavila niz preporuka kojima bi se pomoglo povećanje omjera pokrivenosti i očuvanje finansijske održivosti CBBiH.

Prije svega, MMF preporučuje usklađivanje naknade na obaveznu rezervu za devizne obaveze sa oportunitetnim troškovima CBBiH. To bi predstavljalo neutralnu stopu naknade s obzirom na troškove banaka za posredovanje u stranoj valuti, zaustavilo bi prilike za arbitražu i posljedično negativan uticaj na omjer koeficijenta pokrića valutnog odbora.

Drugo, misija preporučuje propisivanje izdvajanja obavezne rezerve u stranoj valuti za devizne obaveze. To nije preduslov za promjenu plana naknada, ali bi pridonijelo podsticanju posredovanja u domaćoj valuti i olakšavanju upravljanja likvidnošću banaka ako bi se rezerve držale u istoj valuti u kojoj je izražena osnovica za obračun rezerve.

Takođe bi konceptualno i operativno olakšalo diferencijaciju varijabli politike obavezne rezerve po valutama, istovremeno doprinoseći ukupnoj stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora.

Treće, misija preporučuje izmjenu plana naknada obaveznih rezervi u domaćoj valuti. Konkretno, da bi bila neutralna iz perspektive posredovanja, naknadu na obaveznu rezervu trebalo bi uskladiti sa stopom tržišno neutralnog nepokrivenog kamatnog pariteta, pri čemu se naknada na višak iznad obavezne rezerve može odrediti znatno ispod tržišno neutralne stope, ali na istom nivou ili iznad stope devizne naknade.

U tom kontekstu, stopa naknade na višak iznad obavezne rezerve bi mogla imati ulogu glavne poluge politike za upravljanje kapitalnim tokovima.

Diferencirana naknada na rezerve u domaćoj u odnosu na stranu valutu omogućava CBBiH da bolje brani aranžman valutnog odbora u odnosu na trenutnu praksu istog tretiranja rezervi u domaćoj valuti i devizama.

Misija je ocijenila i procijenila moguće efekte predloženog okvira na kapitalne tokove, profitabilnost, omjer koeficijenta pokrića valutnog odbora, kamatne stope i novca u opticaju. Kako veliki dio deviznih depozita u bankama u BiH ima svrhu podrške regulatornim zahtjevima, povlačenje tih depozita ocjenjuje se ograničenim i postupnim.

Novi plan naknada bi pomogao u očuvanju finansijske održivosti CBBiH i poboljšao omjer pokrivenosti, što bi moglo biti dalje podstaknuto bilo kojim smanjenjem deviznih depozita.

U odnosu na dobit ostvarenu u 2018. godini koja je iznosila oko 300 miliona KM, procjenjuje se da usvajanje novog okvira ne bi koštalo bankarski sistem više od 4,3 miliona KM ali bi vremenom moglo poboljšati njegovu otpornost.

Ne postoje operativne ili zakonske prepreke za provođenje okvira.

Preporuke misije mogu se sprovesti u važećem pravnom okviru, a djelotvorno rješenje može se pronaći za različita pitanja poravnanja, računovodstva, upravljanja rezervama i platnog prometa, koja bi povlačilo provođenje novog okvira.

Misija preporučuje postepeno uvođenje novog okvira uz ostavljanje dovoljno vremena za prethodnu pripremu.
INDIKATOR:BA
Facebook Twitter