Mogu li Grad i Kanton zajednički riješiti problem migranata u TK?

Foto: arhiva
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Da je Bosna i Hercegovina nespremno dočekala migrante najbolje oslikava stanje u Bihaću koji se već suočava sa humanitarnom katastrofom, a u posljednje vrijeme i u Tuzli, kada na stotine ovih ljudi iz različitih zemalja prolazi ili boravi u gradu. Svakodnevno pred autobuskom stanicom, pod vedrim nebom noć provedi više od stotinu osoba. O njima, koliko mogu, jedino računa vode volonteri i nekoliko nevladinih organizacija, ali podrške nadležnih organa, prvenstveno sa državnog nivoa u čijoj je nadležnosti ova problematika, za sada nema. Ono o čemu se u posljednje vrijeme priča jeste formiranje privremenog migrantskog centra u kome bi migranti boravili dok prolaze kroz Tuzlanski kanton, međutim zbog nesloge gradske i kantonalne vlasti i to je za sada samo ideja.

 

”Tuzlanski volonteri uspjeli su obezbijediti kontinuiranu humanitarnu pomoć, zdravstvenu zaštitu, uvezati rad nevladinih organizacija, prijeko potrebnu psiho-socijalnu podršku ovih ljudima i ostaje nam ta najvažnija karika da pokušamo maknuti ove ljude s ulice i smjestiti u adekvatan smještaj”, izjavio je Senad Pirić, volonter.

 

U kantonu navode da su međunarodnim organizacijama koje su obećale pomoć u rješavanju migrantske problematike ponudili nekoliko lokacija za formiranje privremenog migrantskog centra. On bi trebao biti u blizini putne komunikacije, jer je cilj migranata da idu dalje.

 

”Ne želimo da stvaramo logor za migrante, želimo da ponudimo, obišli smo nekoliko lokacija, međutim uvijek tu imate i lokalnu zajedicu. Ono s čime se neću nikako složiti kao premijer da se ti ljudi, izuzev pojedine grupe, smještaju u Prihvatni centar Duje”, kazao je

Denijal Tulumović, premijer TK.

 

Upravo je, kako navodi kantonalni premijer želja i cilj tuzlanskog gradonačelnika Jasmina Imamovića da migranti idu daleko od Tuzle, bez da im se ovdje pomogne. I sam gradonačelnik priznao je kako bi po njegovom mišljenju najbolja ideja bila organizovati prijevoz migrantima kako bi Tuzlu što prije napustili i svoj put nastavili prema Sarajevu.

 

„To je ono što ja mislim da može da uradi jedna lokalna zajednica i da to bude sa izutzetkom Bihaća i gradova krajine veoma veoma dosta što smo uradili“, izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

 

No, iako smatra da problem migranata nije problem i lokalne zajednice, kaže da je spreman pronaći neko rješenje. No, prema tvrdnjama premijer Tulumovića, Imamović rješenje vidi u Centru Duje, čemu se kantonalna Vlada oštro suprotstavila.

 

”Ja sam razgovarao jednom prilikom telefonom sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem, njegova intencija, pored svih mojih prijedloga je da se ti ljudi izmjeste u centar Duje. Odgovorno tvrdim protiv sam jednog takvog diskriminirajućeg stava prema ljudima koji žive u Dujama”, ističe Tulumović.

 

U Prihvatnom centru Duje na teritoriji općine Doboj Istok borave osobe koje nemaju svoj dom, osobe sa psihološkim poteškoćama ali i djeca bez roditeljskog staranja, i ovo je za Vladu neprihvatljivo rješenje za smještaj migranata, kao što je slučaj i sa prvobitnim prijedlozima, a to su bila izbjeglička naselja, kasarne u Solini i Dubravama.

 

I dok se gradska i kantonalna vlast oko lokacije za formiranje privremenog migrantskog centra dogovaraju putem medija, jer im telefoni očito ne služe za razmjenu ideja, a za zajednički sastanak nema dovoljno volje, ljudska bića – migranti boravit će pod vedrim nebom. Volonteri se pribojavaju da će uskoro situacija eskalirati, jer dolaze hladniji dani, kada će borba za preživljavanje migrante natjerati da potraže tople prostorije za prenoćište.