Moguća uspostava Mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima

     

U petak je održan sastanak glavnih tužilaca i rukovodilaca policijskih agencija BiH o uspostavi Mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima.

Uspostava mreže omogućit će efikasniju komunikaciju, koordinaciju i procesuiranje predmeta za kaznena djela trgovine ljudima.

Sastanak kojem su prisustvovali glavni tužioci i rukovodioci policijskih agencija sa nivoa države, entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i predstavnici Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, te dužnosnici međunarodnih organizacija, održan je u Sarajevu u organizaciji Tužilaštva BiH, Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva pravde SAD / OPDAT pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu.

Sastanak je otvorila glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić, a organiziran je u okviru aktivnosti reforme koordinacionih mehanizama u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, u skladu sa preporukama za poboljšanje rada institucija i agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je predstavljen model Mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koji angažiranjem specijaliziranih predstavnika u ovoj oblasti, treba ubrzati i poboljšati procesuiranje ovih kaznenih djela.

Predstavnici institucija pozvani su da dostave prijedloge za predstavnike, odnosno kontaktne tačke iz svojih institucija u okviru Mreže.

Aktivnosti koje se provode su pokrenute radi primjetne prisutnosti ove vrste kaznenih djela u BiH i regionu, kao i novih pojavnih oblika i načina izvršenja ovih kaznenih djela, naročito u okviru povećanih ilegalnih migracija na području BiH, koja zahtjevaju pravovremenu i koordiniranu reakciju institucija i agencija za provođenje zakona.

Aktivnosti na uspostavi mreže, trebaju pomoći u segmentu poboljšanja statusa Bosne i Hercegovine u borbi protiv trgovine ljudima, približavanju BiH europskim integracijama, kao i poboljšanju statusa BiH na međunarodnim listama i analizama iz navedene oblasti.