Momčilo Zirojević priznao krivicu za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Optuženi u predmetu kodnog naziva „Damar“ sporazumno je priznao krivicu. Predložena je kazna zatvora i oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi.

Optuženi Momčilo Zirojević, zv. „Momo“, rođen 1960. godine u Gacku, nastanjen u Bijeljini, u potpunosti je priznao krivicu za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Tužilaštvo za optuženog predlaže izricanje kazne zatvora od tri godine i šest mjeseci, a predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela opisanog u optužnici.

Također, u skladu sa sporazumom, od optuženog će se oduzeti predmeti korišteni u izvršenju krivičnog djela, uključujući mobitel i SIM karticu te 2085 stabljika opojne droge marihuana – skunk i specijalna oprema sa klimatskim i tehničkim uslovima namijenjenim za proizvodnju i uzgoj opojne droge.

Od optuženog se oduzima iznos od 10.000 KM na ime protivpravno stečene imovinske koristi.

Sporazumnim priznanjem krivice optuženi je u potpunosti priznao odgovornost za počinjeno krivično djelo te se odrekao prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH na razmatranje.