Muamer Bandić: Ove godine su 22 studenta iz BiH iskoristila mogućnost ferijalnog rada u SR Njemačkoj

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH od 2005. godine provodi program Ferijalnog rada studenata u SR Njemačkoj. Program je namijenjen studentima koji su redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, koji nisu upisani u posljednju godinu studija, te koji dobro vladaju njemačkim jezikom i spremni su za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca.

„Kao i svake godine mi smo u decembru prošle godine putem web stranice objavili javni poziv za program Ferijalnog rada u SR Njemačkoj. Za 2019. godinu imali smo odobrenu kvotu za 150 studenata, a ukupno se na program prijavilo 57 studenata“ rekao je Mr. Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

„Kao i svake godine studenti su se mogli prijaviti ili direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH ili putem entitetskih zavoda za zapošljavanje prema sjedištu visokoškolske ustanove koju pohađaju. Nakon završetka procesa prijavljivanja, prijave su proslijeđene u Centralni ured za posredovanje u zapošljavanju (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, a od maja mjeseca su počele stizati prve radne ponude za studente“, pojašnjava direktor Bandić.

„Ove godine su iz ZAV-a došle 23 radne ponude, a za 22 studenta je urađeno posredovanje i oni su otišli na rad u SR Njemačku, dok jedna radna ponuda nije prihvaćena. Poređenja radi u posljednjih 5 godina na ferijalni rad je odlazilo godišnje između 15 i 50 studenata, a taj broj zavisi prije svega od broja dostavljenih radnih ponuda iz ZAV-a, te zavisi od broja studenata koji na kraju prihvate ponuđene poslove“, rekao je Bandić.

„Također, dosadašnja praksa je pokazala da dobar dio studenata koji dobiju priliku da rade u Njemačkoj putem ovog programa, a ostave dobar utisak kod poslodavaca, u narednim godinama nastavlja ići na sezonski rad u Njemačku na način da ih direktno kontaktiraju poslodavci. Zbog toga je ovo jedan izrazito dobar program gdje mladi ljudi imaju priliku da steknu radno iskustvo, zarade novac za nastavak studija, usavrše njemački jezik i razviju radne navike. Također, potrebno je reći da se putem ovog programa ne može na duže od 3 mjeseca ostati u Njemačkoj, te se svi mladi ljudi koji odu na sezonski rad uredno vrate u BiH “, naglasio je direktor Bandić.