Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila je liste i rezultate testa općeg znanja za čin policajac, mlađi policajac i mlađi policajac – kriminalistički vještak hemijskog vještačenja u Upravi policije MUP-a TK.