MUP TK u kampanji „Borba protiv nasilja u porodici“

MUP TK u kampanji „Borba protiv nasilja u porodici“

Objavio: -

S ciljem podizanja svijesti o sveprisutnijem problemu nasilja u porodici u bosanskohercegovačkom društvu, ispitivanje općeg stava građana o ovom problemu i drugim stvarima koje su usko vezane za ovu sve učestaliju društvenu anomaliju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa Međunarodnim programom pomoću u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a u Bosni i Hercegovini počelo je sa realizacijom kampanje „Borba protiv nasilja u porodici“.

„Ove kampanje inače bude svijest kod građana, jer to je jedini način da građani mogu da kažu da zajednica postoji tu za njih  i da mogu takva djela da prijave. Naravno poslije svake kampanje postoje očekivanja da će se povećati broj građana koji će prijavljivati takva djela. Mi i bez ovih kampanja imamo određeni broj prijava, a godišnje se kreću između 600 i 700 prijava. Međutim, sve te prijave se ne realizuju izvještajem, naravno postoji član 97 korištenje blagodeti zakona, gdje žrtva koristi taj član, gdje nakon određenog perioda povlači svoju prijavu,“ kazala je Alma Kovačević, istražiteljka u sektoru Kriminalističke policije Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici MUP-a TK.

U prvih šest mjeseci tekuće godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prijavljeno je 70 slučajeva nasilja u porodici, a u odnosu na isti period prošle godine, evidentirano je blago povećanje broja zabilježenih slučajeva nasilja u porodici.

„Postoji četiri do pet vrsta prijava nasilja. Sve prijave nasilja u porodici se rade, naravno član 222 Krivičnog zakona FBiH propisuje u stavu 1. sa članovima obitelji, u stavu 2. u kojem živi u zajedničkom domaćinstvu, u stavu 3. upotreba oruđa i oružja i stav 4. nasilje u porodici. Mi imamo tendenciju, i moje Odjeljenje radi nasilje u porodici u stavu 4. i nasilje nad djecom i mogu reći da postoji povećan broj i takvih krivičnih djela,“ istakla je Kovačevićeva.

Prema riječima Vedrana Alidžanovića, tužitelja u Tužilaštvu Tuzlanskog kantona ova kao i sve druge kampanje koje provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova TK dobre su sa aspekta jačanje svijesti građana na prijavljivanje krivičnih djela, a posebno nasilja u porodici.

„S obzirom da sudska praksa i da statistički podaci pokazuju da veliki broj krivičnih djela nasilje u porodici završava ili negativnim tužilačkim odlukama ili oslobađajućim presudama zbog odustajanja oštećenih od krivičnog progona, odnosno prava da koriste blagodet i odbiju svjedočenje kao privilegovani svjedoci. Mislimo da je rješenje isključivo na jačanju svijesti kod oštećenih, odnosno prijavitelja, da istraju do samog kraja postupka do donošenja prvostepene presude,“ kazao je Vedran Alidžanović, tužitelj u Tužilaštvu TK.

Tokom današnje kampanje, službenici policije dijelili su letke koji su sadržavali informacije o postupku zbrinjavanja žrtvi nasilja u porodici i brojeve telefona na koje se nasilje može i anonimno prijaviti.