Muzejska postavka za slijepe i slabovidne osobe – Etnologija na vrhovima prstiju...

Muzejska postavka za slijepe i slabovidne osobe – Etnologija na vrhovima prstiju /FOTO/

Objavio: -

U povodu 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, Javna ustanova Muzej istočne Bosne u Tuzli u saradnji sa Udruženjem građana oštećenog vida iz Tuzle organizovalo je izložbu eksponata stare bosanke kuće s kraja 19. i početka 20. vijeka,  pod nazivom „Etnologija na vrhovima prstiju“ s ciljem približavanja bosanske kulture i tradicije slabovidnim i slijepim osobama.

„Etnologija na vrhovima prstiju“ projekat je koji je osmišljen da poboljša pristupačnost muzejskih zbirki slijepim i slabovidnim osobama, budući da eksponati muzejskih zbirki Muzeja istočne Bosne nisu bili pristupačni ovoj populaciji ljudi zbog nepostojanja stalne izložbene postavke, čime su bili uskraćeni za pisanu ili audio informaciju koja se odnosi na eksponate i Muzej uopšte.

„Sam naziv izložbe je simboličan jer je izložba taktilnog karaktera, dakle izdvojeni su predmeti koji, dodirujući ih ustvari možete imati jedan doživljaj samog predmeta, kulture, istorije i naše prošlosti,“ kazala je Vesna Isabegović, etnolog Muzeja istočne Bosne Tuzla.

Ovo je druga izložba koju je Muzej istočne Bosne organizovao za oko 300 slabovidnih i slijepih osoba tuzlanskog udruženja, a nova postavka biće dostupna kako slabovidnim i slijepim osobama, tako i osobama sa drugim vidovima invaliditeta.

„Zaista mi je drago da na neki način rušimo barijere, da rušimo taj negativni trend i mi pokušavamo da na neki način približimo kulturno istorijsko nasljeđe svim osobama na jednakim osnovama,“ istakla je Isabegovićeva.

Za ovu priliku Muzej istočne Bosne oštampao je brošuru na Brajovom pismu kako bi slijepim i slabovidnim osobama prestavio sve izložene eksponate, a za one koji još uvijek nisu naučili Brajevo pismo, obezbijeđeni su audio vodiči koji rade na principu bar koda.

„Meni su mnoge stvari, koje nisam bila u prilici vidjeti definitivno izgledale malo apstraktno, dok samo jednu bosansku sobu, kako bi je čovjek sebi mogao dočarat, kad neko kaže bosanska soba, sasvim je drugačija od onoga kada je čovjek taktilno doživi,“ objasnila je Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla

„Pa čujte, mogu vam reći da sam isključivo zadovoljan iz razloga što mi slijepe osobe rijetku priliku imamo da možemo u muzejima svojim opipom, opipati sve predmete,“ kazao je Ivan Čavar, predsjednik Udruge slijepih Vukovarsko-sremske županije.

Izložba eksponata iz bosanske sobe iz perioda s početetka 20.vijeka u Muzeju istočne Bosne biće postavljena do 3.decembra kada se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.