Na današnji dan predstavljena Konvertibilna marka: Novčanice štampane u Francuskoj i Austriji

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na današnji dan 1998. godine predstavnici OHR i CB predstavili su javnosti novu bh. novčanicu – Konvertibilnu marku.

Tadašnji visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp (Carlos Westendorp), njegov zamjenik Žak Klajn (Jacques Klein) i guverner Centralne banke (CB) BiH Piter Nikol (Peter Nicholl) predstavili su 21. januara 1998. godine varijante dizajna novčanica oba bh. entiteta, koje su, prema riječima guvernera Nikola, vrlo brzo trebale biti u opticaju na teritoriji cijele zemlje. To se i desilo i to u junu 1998. godine kada je u upotrebu puštena Konvertibilna marka – zajednička novčanica koja je u početku bila svojevrsni “kupon” s apoenskom vrijednosti u prelaznom periodu do usvajanja Odluke o dizajnu jedinstvene bh. novčanice.

Konvertibilna marka (KM) danas je itekako stabilna nacionalna valuta koja osim skraćenice KM, često ima obilježja i BAM u međunarodnom transferu novca. Konvertibilna marka uvedena je i važi na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine zamijenivši tako prethodni bosanskohercegovački dinar (BAD) po tečaju 1 KM = 100 BAD.

Stoti dio konvertibilne marke je konvertibilni fening. Konvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Fiksni kurs je 1 KM = 0,51129 € odnosno 1€ = 1,95583 KM.

Novčanice od 50 feninga, 1, 5, 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka štampane su u francuskoj štampariji Francois-Charles Oberthur, Fiduicare u Parizu, a novčanica od 200 KM u austrijskoj štampariji Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH (OeBS) u Beču. Sve novčanice su proizvedene u dvije varijante, osim 200 KM koja je ista za oba entiteta.

U prvoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 22. juna i 27. jula 1998. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 feninga, 1 marke, 5, 10, 20 50 i 100 maraka. Novčanice su prepoznatljive po tome, na licu novčanice u desnom donjem uglu, ispod potpisa guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, nema godine izdavanja.

Međutim, neke od novčanica bosanskohercegovačke nacionalne valute povučene su iz upotrebe ili zamijenjene gvozdenim varijantama.

Hronologija konvertibilne marke
 • Novčanica od 50 feninga povučena je iz opticaja 31. marta 2003. godine
  Na novčanici od 50 feninga na licu i naličju riječ Pfening je odštampana bez n kao: 50 KONVERTIBILNIH PFENIGA
 • Novčanica od 1 KM povučena je iz opticaja 31. marta 2009. godine.
 • Novčanica od 5 maraka je proizvedena sa greškom na naličju. Vrijednost novčanice je otiskana u ćirilićnom pismu kao PET КОНВЕРТИБИЛНИХ МАPАКА
 • Novčanica od 5 maraka za Republiku Srpsku i Federaciju BiH imaju isti motiv na licu i naličju, a razllkuju se u redoslijedu ćirilićnog i latiničnog pisma.
 • Novčanica od 5 KM povučena je iz opticaja 31. decembra 2009. godine.
 • Kod svih novčanica do 100 maraka, u sigurnosnoj traci je pogrešno oštampana skraćenica Centralne banke BiH i to ЏББХ.
 • Naziv stotog dijela konvertibilne marke nije istovjetan na novčanicama (Pfenig – Пфениг) i na kovanom novcu (Fening-Фенинг).
 • U drugoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 2002. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 i 100 maraka. Novčanicama su dodati novi sigurnosni znakovi, te se ispod potpisa guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, nalazi godina izdavanja. Poleđina novčanica nije promijenjena, te je jednaka prvoj seriji.

 • U trećoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 2007. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 i 100 maraka, a 2008. godine apoeni od 10 i 20 maraka. Novčanicama su dodati novi sigurnosni znakovi, nominalne vrijednosti apoena utisnute su u promijenjenoj boji, zaštitna je nit postala djelomično vidljiva, na licu novčanice su utisnuti fluoroscentni zaštitni simboli, te se ispod potpisa guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, nalazi godina izdavanja. Poleđina novčanica nije promijenjena, te je jednaka prvoj seriji.
 • Centralna banka Bosne i Hercegovine pustila je u opticaj 2012. godine četvrtu seriju novčanica u apoenima od 10, 20, 50 i 100 KM. Novčanice ove serije, imaju devet novih sigurnosih obilježja, a prepoznatljiva su još i po potpisu novog guvernera i godini izdavanja. Nova zaštitna obilježja su: Vodeni znak, zaštitna nit s tekstom, prozirni registar, zaštititna nit “Motion”, iridiscentna traka, optički promjenljiva boja, intaglio štampa, mikroštampa, UV obilježja.
 • Sve novčanice četvrte serije imaju mikrooptičku zaštitnu nit, širine 4mm, s prozorima. Apoeni od 10 KM i 20 KM imaju tri prozora, a apoeni od 50 KM i 100 KM imaju četiri prozora u kojima nit izlazi na površinu papira. Motion-nit ima različitu boju za svaki apoen: 10 KM – azurnoplava; 20 KM – zelena; 50 KM – crvena; 10 KM – ljubičasta.