10 C
Tuzla
02.10.2022.

Na današnji dan prije 833 godine potpisana Povelja Kulina bana

Danas, 29. augusta navršava se 833 godine od izdavanja i potpisivanja Povelje Kulina bana, jednog od najznačajnijih dokumenata i dokaza postojanja bosanske države u srednjem vijeku i njene diplomatske aktivnosti.

Povelja Kulina bana najstariji je, do sada, pronađeni očuvani bosanski državni dokument i jedan od najznačajnijih dokumenata bosanskohercegovačke historije. Napisana je 29. augusta 1189. godine bosančicom, s dijelovima na latinici napisanima latinskim jezikom.

Njome je tadašnji bosanski vladar Kulin ban, koji ju je napisao dubrovačkom knezu Gervaziju ili Krvašu, regulirao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, dajući dubrovačkim trgovcima slobodu trgovanja u Bosni bez ikakvih nadoknada.

Povelja Kulina bana očuvana je u tri primjerka; dva u Dubrovačkom arhivu u Dubrovniku, a treći, ukraden u 19. stoljeću danas se nalazi u posjedu Ruske akademije znanosti i umjetnosti u Sankt-Peterburgu. Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za povratak ovog primjerka koji mnogi smatraju i originalom, ali Rusija je odbila zahtjev smatrajući kako je je taj primjerak Povelje Kulina bana njihovo vlasništvo.

POSLJEDNJE DODANO