Na evidencijama zavoda i službi u BiH nešto više od 401 hiljada nezaposlenih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na dan 31.10.2019. u Bosni i Hercegovini je bilo 401.342 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.013 osoba ili 0,50%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 229.060 ili 57,07% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.279 osoba (0,41%), u Republici Srpskoj za 666 osoba (0,77%) i u Brčko distriktu BiH za 68 osoba (0,94%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.10.2019. godine:

NKV radnika je 110.655 ili 27,57%,

PKV-NSS 7.260 ili 1,81%,

KV 126.884 ili 31,61%,

VKV 1.558 ili 0,39%,

SSS 114.455 ili 28,52%,

VŠS 6.350 ili 1,58% i

VSS 34.180 ili 8,52%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,61%, te radnici sa SSS 28,52%.

U oktobru je brisano ukupno 21.819 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 13.158 osoba.

Istovremeno je za 11.665 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.082 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 822.259, a od toga je 353.520 žena. U odnosu na august 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,7%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,3%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2019. godine iznosila je 32,9% i u odnosu na august 2019. godine manja je za 0,3 postotna poena.