Na godišnjem nivou za poljoprivredu će se izdvajati od 68 do 135 miliona KM

     

Na osnovu usvajanja Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju danas u Domu naroda, a ranije u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, omogućeno da s rastom prihoda u Federaciji raste njihov dio uložen u poljoprivredu.

Objavom u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti ova zakonska izmjena koja predviđa izdvajanja za poljoprivredu od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda, koji ne obuhvataju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, umjesto dosadašnjih tri do šest posto prihoda i primitaka budžeta FBiH.

To podrazumijeva izdvajanje sredstava za novčane podrške u poljoprivredi u iznosu od 68 miliona do oko 135 miliona KM na godišnjem nivou.

Navedenom izmjenom otklanjaju se nedoumice te se jasno precizira da se visina novčanih sredstava određuje procentualno u odnosu na prihode budžeta FBiH koji ne obuhvataju doprinose na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i tekuće transfere i donacije.