Na jezeru Modrac i Šićki Brod provedena akcija uklanjanja divljih deponija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na jezeru Šićki Brod uklonjeno je pet, a na jezeru Modrac uklonjene su dvije divlje deponije koje su se nalazile pored same vode . U okviru projekta zaštite biodiverziteta jezera Modrac i Šićki Brod, a koji finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK jedna od aktivnosti je i uklanjanje divljih deponija formiranih u proteklom periodu. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice svake godine raspisuje Javni konkurs za izbor projekata nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša


“Tako smo prošle godine raspisali Javni konkurs na kojem smo izabrali oko 25 projekata sa istim brojem nevladiih organizacija koje su kandidirale te projekte. Za te namjene utrošeno je oko 80 hiljada maraka. Konkretno ovaj projekat je dobio 2700 KM radilo se na čišćenju divljih deponija” – kazao je dipl.ing.geod. Goran Mišić, pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode .

Na jezeru Modrac nisu očišćene sve predviđene divlje deponije, jer je nivo jezera Modrac onemogućio prilaz većem broju deponija, a sam rok izvođenja radova je ograničen, dok su na jezeru Šićki Brod sve predviđene divlje deponije uklonjene.

“U okviru projekta nakon uklanjanja deponija planirane su i eko akcije čišćenja dna jezera koje će vršiti članovi našeg udruženja, ronioci. U okviru ovog projekta izložena je izložba podvodne fotografije u januaru 2019. koja je imala za cilj da skrene pažnju javnosti na stepen zagađenja ovih akumulacija na kojima smo izvršili uklanjanje deponija” – rekao je Bilal Šarić, predsjednik Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac.

Treba napomenuti da je na području TK broj divljih deponija veoma promjenjiv.


“Mi imamo situaciju da prije nekoliko godina kad smo radili plan upravljanja otpadom njih je bilo 200 međutim to su podaci kojima mi ne baratamo jer dođe do čišćenja, neke se uklone, neke se naprave” – kazao je dipl.ing.geod. Goran Mišić, pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode.

Ovakvim akcijama i projektima radi se na smanjenju divljih deponija na području TK, ali problem i dalje predstavljaju nesavjesni građani koji nekontrolisanim odlaganjem smeća stavraju takozvane divlje deponije.

“Imamo i dalje da se otpad nalazi u prirodi gdje ne bi trebao, imamo problem da se smeće baca pored rijeka, šuma i situacija je posebno zabrinjavajuća kada dođe do većeg vodostaja rijeka posle kiša, i onda se taj sadržaj pored rijeka i šuma nađe se u vodotocima i jezerima” – dodao je Mišić.

Tako dolazi do zagađenja akumulacije voda koje se koriste za potrebe Termoelektrane Tuzla, ali ono što predstavlja i veći problem jeste da dolazi i do zagađenja pitke vode.

“Osim što je akumulacija koja se koristi za potrebe TE Tuzla također se koristi i za vodosnabdijevanje Lukavca gdje se nekih kilometar dva ispod same stanice nalazi filter stanica koja vodu distribuira u naša domaćinstva, znači zagađujemo vodu koju koristimo u domaćinstvima” – kazao je Bilal Šarić, predsjednik Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac.

A iako je jezero sa velikom količinom pitke vode, velikim brojem deponija koje iz godine u godinu nesavjesni građani ponovo aktiviraju u njegovom okruženju, problem divljih deponija se samo čišćenjem ne može riješiti.