Na kraju januara 2018. godine u TK evidentirano 84.450 nezaposlenih osoba

Na kraju januara 2018. godine u TK evidentirano 84.450 nezaposlenih osoba

Objavio: -

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku BiH, u novembru 2017. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 87.197 ili 18,37% u odnosu na ukupan broj zaposlenih u FBiH – 474.596.

Putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Tuzla – tražnja za radnom snagom u januaru 2018. godine iznosila je 1306, što je za 543 osobe više nego u prethodnom mjesecu ili 171,17%.

Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u januaru su zaposlene 1151 osobe, što je za 106 osobe više nego u decembru 2017. godine ili 110,14%.

U januaru 2018. godine biroima za zapošljavanje poslodavci-organizacije su podnijeli 1352 prijave o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu.

Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Tuzla na kraju januara 2018. godine evidentirane su 84.450 nezaposlene osobe. Stručne osobe učestvuju sa 57.224 ili 67,76 %, a nestručne sa 27.226 ili 32,24%.