Na Međunarodni dan dječijih prava: Šokantne slike iz Sarajeva obišle BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Povodom obilježavanja 20. novembra – Međunarodnog dana djeteta javnosti su obznanjenje fotografije koje prezentiraju tretman štićenika u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić u Sarajevu. Federalna zastupnica Sabina Ćudić koja je obznanila fotografije, kaže da se ovakva situacija može nazvati modernim ropstvom. Na fotografijama koje su nam dostavljene štićenici su vezani za krevet, za radijator, a nekima su ruke vezane iza leđa.

Ćudić: Njegovateljice nestručne osobe

“U zavodu Pazarić ima 149 uposlenih od čega je 27 ekonomista i 47 bolesne djece. Noću je angažovana jedna njegovateljica koja je vrlo često nestručna osoba. Djeca često sama pružaju ruku da im se vežu zato što su navikla da čak i po 14 sati budu vezana. Kao rezultat ovih metoda mnoga djeca imaju ozbiljne zdravstvene poteškoće, pored vidnih trauma”, kazala je Ćudić.

Bosna i Hercegovina kao država do sada je trebala analizirati preporuke i potvrditi namjeru da ostvari sve odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta a koja ove godine puni 30 godina postojanja. Međutim, Federacija BiH još uvijek nema registar pedofila a što je bila tema jučerašnjeg sastanka uoči obilježavanja Međunarodnog dana o pravima djeteta.

Prijedlog zakona, na osnovu kojeg bi se trebao uspostaviti Registar pedofila u FBiH, je još u maju 2019. godine u proceduru uputila zastupnica Socijaldemokratske partije (SDP BiH) u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Lana Prlić. Međutim, ovaj zakon se još uvijek nije našao pred federalnim parlamentarcima.
Uvodničarke na jučerašnjem okruglom stolu su bile Lana Prlić, predlagačica ovog zakona, Elizabeta Lukačević iz Biroa za ljudska prava Tuzla i Adna Hanić-Zalihić, vanjska saradnica Zakonodavno-pravne komisije Parlamenta FBiH, prisustvovali su članovi članice više nevladinih organizacija, državnih institucija i političkih partija.

Prema riječima gospođe Lukačević: “Uporište za donošenje ovog zakona je Konvencija o pravima i zaštiti djeteta. BiH je potpisivanjem ove konvencije preuzela obaveze da će zaštititi djecu u svim segmentima. Pored ove i Konvencija Vijeća Evorpe o zaštiti i prevenciji od svih oblika seksualnog nasilja, nalaže prikupljanje i čuvanje podataka vezano za seksualno iskorištavanje djece.”

Adna Hanić-Zalihić, koja je radila na tekstu ovog zakona smatra da se o ovoj temi premalo govori, te da je osim krivičnih mjera neophodna i kontrola učinilaca i uspostavljanje mehanizama za njihovo vraćanje u društvenu zajednicu, a za to je “neophodno uspostavljanje registra pravosnažno osuđenih lica za krivična djela seksualnog nasilja i iskorištavanja, odnosno registar pedofila”.

Neophodan i registar pedofila

Prema riječima Lane Prlić, predlagačice ovog zakona, “ovaj zakon je veoma bitan za našu djecu, budući da ih trebamo zaštititi”. Posebno je problematično što u regionu tek Federacija BiH, Brčko distrikt i Crna Gora nemaju donesen ovakav zakon. “Na ovaj zakon, koji je upućen u proceduru još u maju 2019. godine, Vlada FBiH je dala negativno mišljenje, navodeći da je potrebno najprije izmijeniti Krivični zakon FBiH, kazala je Prlić podsjećajući da u Republici Srpskoj imamo “primjer da je prvo uspostavljen Registar pa je tek onda izmijenjen Krivični zakon”. Sa današnjeg okruglog stola je poručeno i da ne bi trebao biti nikakav problem na istoj sjednici izmijeniti oba zakona, pogotovo zbog činjenice da su i izmjene Krivičnog zakona upućene u proceduru još 2018. godine.

Zastupnica Prlić je također najavila da će na prvoj decembarsoj sjednici Parlamenta FBiH podnijeti urgenciju kako bi se ovaj zakon, nakon pola godine od podnošenja dnevnom redu Parlamenta FBiH.

Projekat za usklađivanje bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.