Na narednoj sjednici FS BiH konačna odluka o nastavku takmičenja Premijer lige

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

S obzirom na to da je sjednica Izvršnog odbora UEFA-e prolongirana za 17. juni 2020. godine, produžen je i rok do kojeg nacionalne asocijacije trebaju dostaviti prijedloge o eventualnom nastavku svojih takmičenja.

Fudbalski savez je preuzeo sve aktivnosti u cilju pravovremenog odgovora na UEFA-in zahtjev za dostavu konačne odluke.

Izvršni odbor NS/FS BiH će na svojoj narednoj sjednici donijeti konačnu odluku o takmičenjima PL BIH, a sve u skladu sa rokom koji je propisala UEFA u svom posljednjem dopisu NS/FS BiH.