Na osnovu naredbe Federalnog štaba civilne zaštite obustavlja se javni prevoz u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U skladu sa odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području Federacije BiH, te naredbe Federalnog štaba civilne zašite, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Edin Buševac donio je naredbu da se obustavlja javni linijski i vanlinijski prevoz putnika na području Tuzlanskog kantona u periodu od 21.03.2020. godine u 00:00 sati do 31.03.2020. godine u 24:00 sata.

Na osnovu ove odluke Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla obavijestio je sve putnike da neće saobraćati u ovom periodu.