U Tuzlanskom kantonu odziv na vakcinaciju i dalje najveći u Doboj Istoku, a najmanji u Sapni

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona do sada je prvu dozu vakcine primilo 31,41 posto građana, dok je i drugom dozom vakcinisano 26,21 posto građana, a trećom dozom vakcinisano je 0,15 posto građana.

Najveći odziv je i dalje u općini Doboj Istok, gdje je prvom dozom vakcinisano 57,90 posto stanovništva, dok je najmanji odziv u općini Sapna sa samo 13,45 posto vakcinisanih građana.

U Domu zdravlja Tuzla prvom dozom je vakcinisano 34,76 posto građana, a drugom 29,55 posto.Trećom dozom vakcinisano je 0,29 posto stanovništva.

U Domu zdravlja Živinice prvom dozom vakcinisano je 28,68 posto, a drugom dozom 22,31 posto stanovništva, a trećom dozom 0,08 posto građana.

U Domu zdravlja Banovići prvom dozom vakcinisano je 33,02 posto, a drugom dozom 27,25 posto stanovništva,a trećom dozom 0,12 posto građana.

U Domu zdravlja Čelić prvom dozom vakcinisano je 23,40 posto, a drugom dozom 17,83 posto stanovništva, a trećom  dozom 0,01 posto građana.

U Domu zdravlja Doboj Istok prvom dozom vakcinisano je 57,90 posto, a drugom dozom 48,12 posto stanovništva. Trećom dozom vakcinisano je 0,04 posto građana.

U Domu zdravlja Gračanica prvom dozom vakcinisano je 33,40 posto, a drugom dozom 27,31 posto stanovništva, a trećom dozom 0,13 posto.

U Domu zdravlja Gradačac prvom dozom vakcinisano je 24,52 posto, a drugom dozom 20,44 posto stanovništva. Trećom dozom vakcinisano je 0,06 posto građana.

U Domu zdravlja Kalesija prvom dozom vakcinisano je 25,32 posto, a drugom dozom 21,64 posto stanovništva, dok je trećom dozom vakcinisano 0,36 posto.

U Domu zdravlja Kladanj prvom dozom vakcinisano je 27,32 posto, a drugom dozom 21,64 posto stanovništva. Trećom dozom vakcinisano je 0,32 posto stanovništva.

U Domu zdravlja Lukavac prvom dozom vakcinisano je 27,79 posto, a drugom dozom 23,78posto stanovništva, dok je trećom dozom vakcinisano 0,01 posto građana.

U Domu zdravlja Sapna prvom dozom vakcinisano je 13,45 posto, a drugom dozom 12,02 posto stanovništva.

U Domu zdravlja Srebrenik prvom dozom vakcinisano je 24,72 posto, a drugom dozom 19,97 posto stanovništva, a trećom dozom 0,02 posto građana.

U Domu zdravlja Teočak prvom dozom vakcinisano je 26,99 posto, a drugom dozom 20,98 posto stanovništva. Trećom dozom vakcinisano je 0,10 posto stanovništva.