Nabavka savremenog aparata koštala je 160 hiljada konvertibilnih maraka, a nabavljen je nakon 18 godina i ovo je jedno od najvećih finansijskih izdvajanja za medicinsku opremu.

„Općina je sufinansirala nabavku savremenog rentgen aparata iako zdravstveni sektor nije u nadležnosti Općine. Na ovaj način smo željeli održati kontinuitet ulaganja u ovaj sektor i našim građanima obezbijediti što bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, te približiti zdravstvo građanima“, – naveo je načelnik općine Midhat Husić.

Smanjen nivo zračenja pacijenata i zdravstvenog osoblja

Foto: Općina Banovići

Primjenom savremenih dijanostičkih uređaja, pored toga što će biti ubrzan protok pacijenata i podataka sa glavnim centrima, značajno će biti smanjen nivo zračenja te obezbijeđena veća zaštita pacijenata i medicinskog osoblja.