Najavljen Generalni štrajk u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli je na Redovnoj sjednici, održanoj 15. novembra 2019. godine u Tuzli usvojio Odluku o najavi Generalnog štrajka u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli za 26. novembar 2019. godine sa početkom u 07,00 sati.

Najava Generalnog štrajka u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli za 26. novembar 2019. godine je od  Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije izvršena radi neisplaćene plaće za mjesec oktobar 2019. godine što je direktno nepoštivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH a koji je u primjeni na osnovu Sporazuma o primjeni Kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva u Federaciji BiH koji je potpisan 23. oktobra 2019. godine od strane predstavnika reprezentativnih granskih sindikata iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH i Vlade Federacije BiH.

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli je u obrazloženju odluke o najavi Generalnog štrajka naveo da su za mjesec oktobar 2019. godine u navedenom rudniku realizovani planirani rezultati u proizvodnji uglja te je proizvedeno 180.944 tone uglja.