Najveći bh. problem: 405 hiljada nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.06.2019. godine na evidencijama je prijavljeno 405.476 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 31.05.2019. godine predstavlja smanjenje za 1.209 osoba ili 0,30%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 230.548 ili 56,86% su žene.

 

Registrovana nezaposlenost BiH / entiteti –juni 2019. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH Republika Srpska Brčko -Distrikt BiH
Registrovana nezaposlenost – 30.06.2019. 405.476 308.443 89.373 7.660
Registrovana nezaposlenost – 31.05.2019. 406.685 308.607 90.280 7.798
Registrovana nezaposlenost – 30.06.2018. 448.071 330.647 107.034 10.390
Indeks 30.06.2019./ 31.05.2019. 99,70 99,95 98,99 98,23
Indeks 30.06.2019./ 30.06.2018. 90,49 93,28 83,50 73,72

 

Lica koja traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi- juni 2019. godine
 
stručna sprema broj lica,%
NKV 113.165
NKV (%) 27,91%
PKV-NSS 7.553
PKV-NSS (%) 1,86%
KV 128.905
KV (%) 31,79%
VKV 1.661
VKV (%) 0,41%
SSS 114.441
SSS (%) 28,22%
VŠS 6.151
VŠS (%) 1,52%
VSS 33.600
VSS (%) 8,29%

 

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,79%, zatim radnici sa SSS 28,22%, te NKV radnici 27,91%. 

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u junu 2019. godine, novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo je 15.252. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 17.313. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 11.093 ili 64,07%.

U junu 2019. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.106 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 6.518*.