Nakon rasprave: Vijećnici GV Tuzla se nisu odrekli paušala

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Iako planirana sa 12 tačaka na Dnevnom redu, 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla ipak je počela sa jednom naknadno uvrštenom tačkom – hitnog karaktera. Prva tačka o kojoj su vijećnici vodili raspravu odnosila se na Informaciju o jučerašnjem požaru na Velikoj pijaci u Tuzli. Osim činjenica, vijećnici su predstavili i prijedlog mjera za pomoći ljudima koji su u ovom požaru izgubili jedini izvor prihoda. Jedan od prijedloga je bio i da se iz budžetske stavke za finansiranje političkih stranaka usmjere sredstva za pomoć oštećenim prodavcima na pijaci.

„Smatram da mi vijećnici možemo doprinijeti da pomognemo tim ljudima koji su ostali bez ičega i koji imaju kreditna zaduženja i da se novac koji je predviđen za političke stranke, da se odvoji jedna mjesečna rata od svih, to je nekih 50 hiljada i da se pomogne tim ljudima. Ako je to nedovoljno imamo i mi vijećnici da se odreknemo jednog paušala kao i članovi radnih tijela Gradskog vijeća – kazao je Edim Kadić samostalni vijećnik u GV Tuzla.

Na kolegiju koji je uslijedio odmah nakon Kadićevog prijedloga, vijećnici su dogovorili da kolegu neće podržati. Zaključili su da iza ovog prijedloga, kako kažu, stoji politikanstvo.

„Zato što kolega to spominje u trenutku kada je otišao iz svoje političke partije ispred koje je bio kandidovan i klub vijećnika SDA neće da ulazi u te njihove relacije“ – istakao je Mirza Tupajić – predsjednik Kluba SDA u GV Tuzla.

„Mislimo da ne treba populističke metode primjenjivati kada je u pitanju nevolja građana“ – kazao je Elvir Kasumović – predsjednik Kluba SBB u GV Tuzla

„Sve ono što eventulano može imati političku dimenziju odnosi se na korištenje nevolja u neke političke svrhe. U tim situacijama HDZ BiH niti želi niti je ikada do sada učestvovao” – riječi su Jasminka Mijatović – vijećnica HDZ BiH u GV Tuzla.

Nakon žustre rasprave o prijedlogu odricanja paušala, doneseni su zaključci koje su svi vijećnici jednoglasno usvojili. Potvrđeno je da će se za oštećene prodavce obezbijediti besplatno četveromjesečno korištenje štandova na Maloj pijaci, kao i da će im se obezbijediti jednokratna novčana pomoć u iznosu od po hiljadu KM. A da li nakon isteka četiri mjeseca postoji mogućnost smanjenja cijena zakupnina na pijaci, pitali smo i prvog čovjeka grada.

„Pa pravo da vam kažem razmotrit ćemo to pitanje, ja ne znam ni kolika je cijena. Mi ćemo sada zgrabiti problematiku pijaca i intenzivno raditi sa pijacama. Jedno od pitanja koje ćemo razmatrati je i ovo pitanje koje ste vi meni postavili” – kazao je Jasmin Imamović – gradonačelnik Tuzle.

Da bi ovo pitanje trebalo razmotriti, mišljenja su i pojedini vijećnici.

„Ja se nadam da ćemo kada je u pitanju i ta mjera postupiti prema tom prijedlogu i dati otprilike na neki način sugestiju da se pomogne tim ljudima i da to također bude jedna od mjera u nekom narednom periodu“ – istakao je Nedžad Malikić – predsjednik Kluba TA u GV Tuzla

„Ukoliko zakupci traže nešto da se izađe u susret sa nekim povoljnijim cijenama, mi ćemo to podržati, to nije problem“ – rekao je Elvir Kasumović – predsjednik Kluba SBB u GV Tuzla

Osim ovih mjera koje je su jednoglasno usvojene, vijećnici su na kraju istakli da će svim prodavcima koji su pretrpjeli materijalnu štetu biti i dalje na raspolaganju, a sve u svrhu saniranja nastale štete. Ostale tačke, među kojima je i odluka o pristupanju izradi  zoning plana južne gradske obilaznice, usvojene su jednoglasno.