Napredak TK u Reformskoj agendi za BiH: od 71 aktivnosti realizovano 10

Napredak TK u Reformskoj agendi za BiH: od 71 aktivnosti realizovano 10

Objavio: -

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je na posljednjoj sjednici Izvještaj o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije Reformske agende za BiH, za period 01.04. – 30.06.2016. godine. Akcioni plan Tuzlanskog kantona za realizaciju Reformske agende sadrži 71 aktivnost koje će se provoditi u trogodišnjem periodu. U izvještajnom periodu april – jun 2016. godine, Vlada je aktivno radila na 47 aktivnosti, od čega je 8 aktivnosti završeno, 10 aktivnosti se realizuje kontinuirano, a za 29 aktivnosti realizacija je u toku. Od septembra 2015. godine, kada je dala saglasnost za provedbu Akcionog plana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je do danas provela 17 od ukupno 61 aktivnost što čini 28%. Kada je u pitanju državni nivo, povođenje Reformske agende se kreće u iznosu nešto većem od 50% (18 od 33 aktivnosti).