Naredne godine u osnovne škole stiže novi nastavni plan i program?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Rezultat uspješnosti eksterne mature koju je polagalo više od četiri hiljade učenika za prethodnu godinu iznosio je malo više od 61 posto. Ta brojka prethodnih nekoliko godina varira, ali frapantan je podatak da je na testiranju samo jedan do dva posto učenika odgovorilo tačno na sva pitanja na maturi. U obrazovnom sistemu za osnovno obrazovanje uočene su mnoge manjkavosti u provođenju nastavnog plana i programa, pa su pojedini nastavnici, namjerno ili ne, ignorisali ili jednostavno nisu provodili nastavni plan čime je napravljen dvostruki udarac na učenike. Prvi je propušteno gradivo, a drugi su loši rezultati na eksternoj maturi kako za učenike, tao i za škole. Pedagoški zavod TK za takvo ponašanje nastavnika ne može naložiti sankcije, može samo sugerisati na mjere i nepravilnosti koje su uočene. Nezavidni rezultati eksterne mature, mada iz godine u godinu jedva primjetno bolji, zasigurno su jedan od razloga zašto je neophodno krenuti u izmjene nastavnog plana i programa ne samo u TK, nego na nivou Federacije.

„Prije mjesec dana smo Ministarstvu obrazovanja ponudili gotovi novi plan i program za osnovnu školu baziran na zajedničkoj jezgri na razini FBiH i definiranim ishodima učenja. Mora proći javnu raspravu, ali taj nastavni plan i program smo zatražili, zapravo većina Kantona u Federaciji. Taj program je ustvari modeliziran u svakom mogućem smislu, sukladno modernom vremenu.“, istakao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Šest godina mukotrpnog rada na 1800 stranica novog nastavnog plana i programa bit će prezentirane sindikatu, proći će kroz javnu raspravu, da bi u konačnici mogao zaživjeti u vidu novog operativnog nastavnog plana i programa u osnovnim školama u Federaciji. Takav nastavni plan i program trebao bi pomoći učenicima osnovnih škola da budu što spremniji za ono što ih čeka u životu, uz neizostavne uslove koje pred učenika postavlja tržište rada. Mada iz Pedagoškog zavoda tvrde da bi već naredna školska godina mogla krenuti sa novim oeprativnim planom i program, iz ministartva obrazovanja nisu bili određeni.

„Da li će baš biti naredna godina nije isključeno jer zaista radimo na tome zajedničkim snagama i vjerujem da ćemo imati pozitivne pomake.“, dodala je Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Manjkavost eksterne mature pokazala je nedostatak kojem treba obratiti jednaku pažnje, a to je konkursna procedura. Naime, sugerisano je da se izbjegnu stalne promjene nastavnika u osnovnim školama kako bi kvalitet rada sa učenicima bio bolji. Iz Ministarstva obrazovanja kažu da je 75,4 posto nastavnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a škole mogu rasporediti nastavnike onako kako oni žele i misle da trebaju.

„Da vam budem iskrena, ne vjerujem da je moguće u potpunosti zadržati taj trend da vam uvijek predaje neko ko je zaposlen za stalno, jer onda koga primamo na konkursima? Ali da je nastava pokrivena između 70 i 80 posto sa nastavnicima koji su primljeni na nedređeno mislim da to daje osnovu za bolje rezultate.“, istakla je Brašnjić.

Nastavni plan i program nije nešto što je „zakovano“ i što ne može pretrpiti izmjene, naroičito ako uzmemo u obzir da svaki nastavnik ima pravo da u čak 30 posto programa unese promjene. U radu sa učenicima mogu biti kreativniji. No, na obrazovnim institucijama je da zajedničkim snagama što bolje pripreme djecu za ono što ih očekuje u budućnosti.